Yves Velter

Yves Velter woont en werkt in Oostende. In zijn werk zoekt hij naar wegen waarin hij zijn zoektocht kan “verbeelden”, beeldende kunst geeft hem die mogelijkheid. Het is een gegeven dat op verschillende niveaus werkt, herinneringen, ervaringen, bedenkingen, angsten, verlangens, metaforen, beeld, materialen,...komen met elkaar in contact en vormen een  gelaagde constructie waarin de som veel meer is dan de afzonderlijke delen.

Het werk van Yves Velter zou omschreven kunnen worden als een enigmatisch alternatief op hetgeen hem treft en waar hij geen antwoorden op vindt. Hij formuleert autonome alternatieven binnen de traditionele artistieke media. Een kunstvorm waarin begrippen als bezwering, serendipiteit, ontoegankelijkheid, sculpturale verglijdingen in verschillende betekenislagen in zijn werk centraal staan.

Hij boort in zijn eigen leefwereld naar deze ervaringen, voorwerpen en metaforen die een “geladenheid” bezitten.Informatie en gevoelswaarde die hij als beeldcode herordent. De kunstenaar spreekt in termen van het maken van “ratiocorrecties”die hem in staat stellen om via een eigen beeldcode gestalte te geven aan  het onbeantwoordbare.

In tegenstelling tot wetenschap is kunst een domein waar het maken van onconventionele redeneringen mogelijk blijft. Zo duikt hij in de wereld van een vrouw die leeft in een opgesloten logica van brieven schrijven in haar eigen codetaal. Deze intimistische schrifturen ervaart Velter als een parallel met de kunstwereld, waarbij de kunstenaar ook codes creëert om zijn gedachtenwereld te vertalen, ook voorwerpen en materialen die voortkomen uit andere origines en die geladenheid in zich dragen (het lichaam, aarde uit de tuin van zijn ouders, gaatjeskarton, kledij...) worden in zijn werk grondstof voor zijn beelden.

Tentoonstellingen

Canvascollectie - jurylid
Aflevering 3 (preselectie Mu.ZEE in Oostende)
15 april 2012

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.