Lieselot Pollin

Lieselot Pollin, geboren in 1981, kreeg een opleiding beeldende kunst. Een belangrijk thema in haar werk is ziekte-gezondheid. Het menselijke lichaam is een inspiratiebron. Niet zozeer wat zichtbaar is, maar wel wat onzichtbaar werkt en zich zo zichtbaar manifesteert.

Steeds meer en meer mensen gaan gebukt onder chronische of acute ziekten. Een goede gezondheid is gebaseerd op een gezonde, natuurlijke en evenwichtige levenswijze. De mens komt voort uit de natuur en voor zijn bestaan zeer afhankelijk van die natuur. Een evenwicht tussen het fysieke, emotionele, mentale en het spirituele niveau is zeer belangrijk.

Wat betekend nu ziek zijn? Wat is nu werkelijk gezond zijn? Haar werken zijn een zoektocht naar hoe een bepaalde ´ziekte´ tot stand komt en hoe die ziekte kan ´genezen´.

Hieronder een voorbeeld :

Psychose

Een psychose is een psychiatrisch toestandbeeld. Psychotische mensen kunnen de wereld als vreemd, overweldigend en angstaanjagend ervaren. Ze merken bijzondere dingen op, er is van alles gaande en ze zijn de enige die zien en ervaren wat er gebeurt. Het normale contact met de – door zijn omgeving ervaren – werkelijkheid is gedeeltelijk of geheel kwijt.

Positieve symptomen zoals hallucinaties, wanen, paranoia, verstoord denken en emoties komen bij mensen zonder psychose niet voor. Negatieve symptomen zoals weinig spreken, zich bovenmatig terugtrekken, gebrek aan initiatief tonen… zijn gedragspatronen die bij mensen zonder psychose wel voorkomen. Oorzaken zijn lichamelijke afwijkingen in de hersenen, erfelijkheid, stress, druggebruik, extreem slaap tekort…

De hersenen bestaan uit miljarden zenuwcellen die voortdurend met elkaar in verbinding staan om informatie uit te wisselen. In de hersenen bevinden zich stoffen die informatie doorgeven van de ene zenuwcel naar de andere, de zogenaamde neurotransmitters. Tijdens een psychose zijn er in bepaalde hersengebieden te veel van de neurotransmitter dopamine aanwezig en in andere delen te weinig.

Dopamine is een genotstof, het gevoel van gelukzaligheid, de regulering van pijn gevoelens en emotie. Het limbisch systeem en de hersenschors is hier belangrijk. In de basale ganglia en voorhoofdskwab zijn zenuwbanen aanwezig die gevoelig zijn voor de neurotransmitter dopamine. Bepaalde cellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van dopamine in de substantia nigra zijn beschadigd. Hierdoor wordt er te weinig dopamine aangemaakt waardoor de impulsgeleiding niet meer naar behoren verloopt.

E-mail lieselot.pollin@gmail.com

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.