Bennie Simoens

Bennie Simoens werd geboren in Brugge in 1951. In 1958 verhuisde hij naar Oostende. Hij studeerde Grieks-Latijnse aan het O.L.Vrouwecollege in Oostende en vervolgens regentaat Plastische Kunsten aan de Rijksnormaalschool in Brugge en Schilderkunst aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten Sint-Lucas in Gent. Hij leeft en werkt in Oostende. In 1979 behaalde hij de Joris Minneprijs voor tekenkunst.

Bennie Simoens had tal van individuele tentoonstellingen in galerijen in het binnenland o.a. in Brugge, Veurne en Oostende. Hij had ook een individuele tentoonstelling in het Stedelijk Museum van Oostende in 1997.  Ook nam hij deel aan tal van groepstentoonstellingen o.a. ‘Ku(n)stbeelden nu’ in het Casino Kursaal (Oostende), ‘150 jaar Oostendse kunstenaars’ in het Stedelijk Museum (Oostende), ‘Oostendse kunstenaars vandaag’, ‘Leraars van de Stedelijke Kunstacademie: verleden, heden en toekomst’ en ‘Beeldend Oostende’.

Naar aanleiding van het gelijknamig boek schrijft Norbert Hostyn: “In zijn schilderijen die meestal in reeksen zijn gedacht, verwijst Bennie Simoens eveneens naar het extra-artistieke, maar tegelijk naar de act van het schilderen zelf. De figuratieve uitgangspunten worden abstract-picturaal gebracht. Zijn schilderijen zijn tezelfdertijd de poëtische verwerking en uitdrukking van een beleefde emotie. Het is zeer boeiend het motief aan de basis van het kunstwerk – of in zijn geval een kleine reeks kunstwerken – te vergelijken met het schilderkunstig resultaat. De schilderijen van Bennie Simoens handelen over vrijheid en betrachting. Zij brengen beeldend naar voor wat zonder het schilderij niet mogelijk is.”

In ‘Schilderijen kijken van Bennie Simoens’ (april 1987) schrijft Leo Madelein: "Bennie Simoens is een ontroerend kunstenaar, die intuïtief schildert van binnen naar buiten, van achter het raam ‘de straat oversteekt’ en vanachter een dashboard ‘staketsel, zee en boot versiert’. Lyrisch-expressief is zijn kunst, logisch, bijna organisch gegroeid. Ietwat speels maar trefzeker sluiten de vlakken bij elkaar aan, dringen en verdringen ze elkaar onder het gewicht van het licht. We schreven ‘vlak’ maar heel dikwijls is er vormsuggestie. De kleuren verschuiven immers binnen de vlakken, verglijden van geritmeerde penseelslag tot overmoedige verftoets. Naast de vorm is hier een derde dimensie aanwezig zonder dat er van specifieke perspectiefwerking sprake kan zijn. Een continue wisselwerking, de permanente verhouding tussen beweging, licht en structuur ten overstaan van rust en vlak verlenen diepte en adem. Kleur is vitaal in het oeuvre van Bennie Simoens, een aantal stukken zijn thematisch kleurgebonden, andere zijn duidelijk het stijlvolle en evaluatieve antwoord op de creatieve zelfbeperking.”

Naar aanleiding van de tentoonstelling in Pick’s Art zegt Hugo Brutin tijden de inleiding: “Zo is het tekenen en schilderen van Bennie Simoens bron van beeldende ervaringen waarin kleur, lijn, diepte, harmonieën en transparanties teken zijn van een verheven beeldtaal en tevens tafereel van betekenissen zoals nostalgie, ironie, maatschappijkritiek, verwondering, vertedering, relativeren, ondervragen en antwoorden, kortom het telkens herhaalde beeld van een superieur kunstenaarschap.”

In ‘Arts-Antique-Auction’ juni 2002 schrijft Hugo Brutin: “Picturaliteit en poëzie zijn twee basisgegevens in de werken op papier van Bennie Simoens. Zijn werken zijn tekening en schilderij tegelijk en zijn zowel op tekenkunstig als op schilderkunstig vlak topkwaliteit. Dit betekent dat dit een superieure tentoonstelling is waarin men enerzijds kan ervaren hoe heerlijk Bennie Simoens in een als het ware vibrerende lijnvoering een motief kan aanzetten en uitbeelden zoals een boot, een kat, een stukje auto en men anderzijds met verbazing en verrukking kan merken hoe het ene aanleiding is tot het andere, hoe langzaam, nauwgezet en geïnspireerd, picturaliteit zich ontwikkelt aan de hand van vlakken, toetsen, een motief en enkele keren ook het binnenglijden van een lege verftube en haar dop. Eenvoudige motieven die concreet deel uitmaken van de ervaringen van de kunstenaar zijn de aanzet tot een werkelijk verheven meditatie omtrent schilderen, kleur, subtiele samenhang, picturaliteit en poëzie tout court."

www.benniesimoens.be

simoensbennie@hotmail.com

Plantenstraat 84
8400 Oostende
Tel. 059/50.10.89

 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.