Eddy Pintelon

Eddy Pintelon woont en werkt in Oostende . Hij heeft binnenhuisarchitectuur gestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent en dat verbaast ons niet wanneer wij zijn lijnvoering en de contouren van zijn figuren opmerken. Hij tekent zelfzeker en nauwgezet op twee niveaus die in elkaar versmelten, die elkaar aanvullen. Dat betekent op de eerste plaats, contouren die een gestalte aangeven en binnen die gestalte, een veelheid aan zinspelingen, concrete taferelen die verhalen zijn, figuren en objecten, tekens en motieven die allen naar een concrete werkelijkheid verwijzen. Hij geeft vorm aan de mens en zijn leefwereld.

Eddy Pintelon tekent met pastelpotloden en houtskool op papier. Wat hij creëert is als vorm en evenzeer als techniek vrij uniek en mag in die context ook als hedendaags worden aanzien op voorwaarde dat men aanneemt dat sierlijk en nauwgezet tekenen en een adequate en voortreffelijk figuratie het label hedendaags kunnen toebedeeld krijgen. De kunstenaar bouwt verhalen op of omschrijft de identiteit van een personage aan de hand van elementen en motieven, sugesties en sjablonen. Hij lijkt soms meer een tekenaar dan een schilder te zijn alhoewel het intens werken met pastelpotlood bij wijlen een tussenstadium tussen tekenen en schilderen lijkt te zijn.

Zijn wereld is er een waarmee wij veelal dagelijks geconfronteerd worden , een wereld van mensen en hun gebarentaal, hun betrachtingen en hun complexiteit van wat zij denken zonder het meteen te tonen, een conglomeraat van hun ervaringen en hun verleden. Dat alles zit binnen sierlijke en welsprekende contouren gevat en gestapeld, kleurig en concreet uitgebeeld aan de hand van taferelen die verhalen zijn, van figuren en objecten, tekens en motieven.

Wie zijn werken met aandacht bekijkt krijgt een veelheid van prikkels aangeboden, verhalende, vertederend, rustige, verontrustende en puur menselijk: dat betekent; onze wereld in zijn veelheid en zijn ontroerend vertoon. Een kunstenaar die een ontegensprekelijk en een uistekend métier bezit die hij op een rustige manier aanwendt om zijn boodschap via diverse toetsen van betekenis weer te geven. Een kunstenaar met een eigen beeldtaal en een vanzelfsprekend lijkende authenticiteit die beurtelings uw aandacht en uw welwillend oog verdienen.

Recente tentoonstellingen
•Kunst op de torens in 2012 in Leffinge als gastkunstenaar van de groep ' Splinters '
•2x kunst 2013, VLC Oostende, organisatie Willemsfonds Oostende - samen met Jeannine Rosseel
•Zomerexpo's 2013 in de molen Molen van Stene-Dorp, samen met Dirk Loncke
•BZIO 2014 Oostende: groepstentoonstelling met Danny Bloes en Filip Bisschop

Website www.eddypintelon.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.