Hans Defer

Voor zijn schilderijen en tekeningen put Hans Defer (Oostende 1968) uit een visuele databank die hij in de loop van de laatste vijf jaar aangelegd heeft, een archief van beelden uit diverse bronnen zoals google, youtube, film, boeken en tijdschriften. Afbeeldingen die gelinkt zijn aan een context van misdaad en geweld worden gepresenteerd naast willekeurig gekozen, 'banale' beelden. Het is de waarnemer die ervoor zorgt dat de laatsten door de eersten besmet worden en onwillekeurig de geladenheid van potentiële plaatsen delict krijgen.

Zijn werken dragen geen titel maar een catalogusnummer van een systeem dat hij voor zichzelf ontwikkeld heeft, op die manier wordt geen enkele interpretatie opgedrongen aan de toeschouwer die de ruimte krijgt om zelf een verhaal rond het werk te construeren.
Zijn oeuvre reflecteert een fascinatie voor de ruis in de communicatie, het afval van de hedendaagse beeldcultuur. Hij schildert een instabiele wereld, op de rand van desintegratie.

Hans Defer woont en werkt te oostende en is sinds 2009 als kunstenaar aktief. Hij studeerde aan de academie voor beeldende kunsten te Brugge en volgde daarna nog een jaar toegepaste kunsten aan de KASK te Gent.
Tussen het beëindigen van zijn studies in 1990 en 2009 heeft hij niets geproduceerd.


www.hansdefer.com 
www.facebook.com/deferhans 
contact: deferhans@hotmail.com