Kunstkans

Kunstkans

Hoofdthemas

Wil je graag kunst maken of wil je liever een instrument bespelen, maar je hebt het financieel moeilijk?
Kunstkans maakt de kunstacademie en het conservatorium betaalbaar en bereikbaar voor iedereen.

Betaalbaar?

Woon je in Oostende en kom je op basis van het inkomensonderzoek in aanmerking, dan betaal je:

  • jonger dan 18 jaar: 25 euro (i.p.v. voor Woord/Beeld: 68 euro, voor Muziek: 78 euro);
  • 18 jaar en ouder: 50 euro (i.p.v. voor Woord/Beeld: 310 euro, voor Muziek: 320 euro).

In de Kunstacademie krijg je een gratis startpakket met materiaal.

In het Conservatorium betaal je slechts 10 euro huurgeld voor je instrument.


Wil je weten of dit ook voor jou of jouw gezin telt?

Meer info:

Conservatorium aan Zee

Romestraat 36

8400 Oostende

T 059 70 70 08

conservatorium@soo.be

www.onderwijsaanzee.be

www.onderwijsaanzee.be/conservatorium

Directeur: Dirk Ooms


Kunstacademie aan Zee

Dr. Verhaeghestraat 7

8400 Oostende

T 059 70 65 83

kunstacademie@soo.be

www.onderwijsaanzee.be

www.onderwijsaanzee.be/kunstacademie

Directeur: Peter Defurne


De Wegwijzer (onderwijs en vrije tijd)

Stadhuis
Vindictivelaan1
8400 Oostende
059 80 55 00
dewegwijzer@oostende.be

Meer info

Breng één van volgende documenten mee:

  • aanslagbiljet voor de personenbelasting (inkomsten 2017, aanslagjaar 2018);
  • attest verhoogde tegemoetkoming (ziekenfonds) (2019);
  • attest leefloon OCMW (2019);
  • attest budgetbegeleiding of budgetbeheer (2019);
  • attest schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling (2019)
  • attest ambulante begeleiding binnen de integrale jeugdhulp (bv. Contextbegeleiding, begeleid zelfstandig wonen, dagcentrum) (2019).

KUNSTKANS IS EEN PROJECT VAN DE STAD OOSTENDE GEREALISEERD MET HET STEDENFONDS