Kunstmatige onderzoeksdijk op strand Raversijde

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) start in januari met een onderzoeksproject op het strand van Raversijde. Met een kunstmatige dijk van 20 op 20 meter wordt de golfslag en -kracht op de dijk onderzocht om zo meer inzicht te krijgen in de impact van stormen op de kust.

De kunstmatige dijk komt op het strand ter hoogte van Domein Raversijde, tussen laag- en hoogwater. Het gaat om innovatief onderzoek dat voortvloeit uit het Crest-project (Climate Resilient Coast). Om meer inzicht te krijgen op de impact van stormen op onze infrastructuren, zoals dijken, is een correcte voorspelling van golfslag tijdens stormen broodnodig. De inzichten moeten leiden tot een nog efficiëntere kustbescherming in de toekomst.

Dijk op het strand

De locatie voor de onderzoeksdijk werd niet zomaar gekozen. Enkel bij extreem zwaar stormweer slaan de golven over de bestaande zeedijk. Om op korte termijn de impact van de golven op de zeedijk te kennen, bouwt MDK deze testdijk op het strand.

De Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium zullen zeven jaar lang de golfslag en -kracht monitoren. Afdeling Kust verwacht dat er tijdens het onderzoek ongeveer veertig relevante stormen op de testdijk zullen inbeuken. Sensoren in de dijk zullen de golfoverslag en -kracht opmeten.

Daarnaast zal een golfmeetboei, die dieper in water ligt, de opkomende golfcondities opmeten. Tot slot zullen drie meetpalen in het intergetijdengebied, de zone die boven water blijft bij laagwater en onder water komt bij hoogwater, de golftransformaties tot aan de testdijk opmeten. 

Gepubliceerd op donderdag 7 januari 2021 11.00 u.