Kustvisie: start openbaar onderzoek ontwerp-plan-MER en ontwerp strategisch beleidsplan

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 2 februari 2024 het strategisch beleidsplan voor Kustvisie principieel goedgekeurd. Met Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid hoe we onze kust kunnen beschermen tegen de verdere zeespiegelstijging op lange termijn.

Maak een afspraak om het plan in te kijken.

Openbaar onderzoek strategisch beleidsplan

Met Kustvisie stelt de Vlaamse overheid oplossingen voor om bij een stijgende zeespiegel van een beschermende, toekomstgerichte en aantrekkelijke kuststreek te kunnen blijven genieten. Ze kijkt daarbij minstens 100 jaar vooruit. Omdat de uitvoering van sommige kustbeschermingsmaatregelen wel 10 tot 20 jaar kan duren, moet daarvoor tijdig de nodige actie ondernomen worden. Daarom maakte de Vlaamse overheid een langetermijnstrategie en een eerste actieplan 2024-2034. De voorgestelde maatregelen staan in het strategisch beleidsplan Kustvisie.

Het ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie bevat ook een planmilieueffectrapportage (ontwerp-plan-MER). Dat plan-MER bundelt de belangrijkste resultaten uit de verschillende studies die werden uitgevoerd om de mogelijke effecten van Kustvisie op mens en milieu in kaart te brengen. 

Ontwerpplan inkijken

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het plan inkijken en opmerkingen doorgeven. Je kan van 27 februari 2024 tot en met 26 april 2024 de volgende documenten raadplegen: 

  • ontwerp strategisch beleidsplan Kustvisie;  
  • richtlijnen van het plan-MER;
  • ontwerp-plan-MER.

Je kunt deze documenten downloaden via de website www.kustvisie.be of raadplegen in het Stadhuis. Bibliotheek Oostende beschikt ook over een infozuil. Het projectteam van Kustvisie zal ook een presentatie geven en vragen beantwoorden in onze gemeente. Meer info vind je op www.kustvisie.be/openbaar-onderzoek

Opmerkingen bezorgen

Je kan tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen bezorgen over de resultaten van zowel de milieueffectbeoordeling als de inzichten omtrent de onderdelen van het beleidsplan (o.a. voorkeursalternatief havens en strandzones, actieplan …). Dit kan tot en met 26 april 2024

  • via mail naar kustvisie@mow.vlaanderen.be;
  • in het Stadhuis;
  • via een brief gericht aan: Afdeling Beleid - Strategisch beleidsplan Kustvisie - Departement Mobiliteit en Openbare werken, Koning Albert II-laan 15 bus 437 1210 Brussel.

Over Kustvisie 

België heeft 67 kilometer kust, die op dit moment al door stranden, duinen en dijken wordt beschermd tegen stormen. Kustvisie bouwt voort op het Masterplan Kustveiligheid. Dat bestaat uit een reeks maatregelen om onze kust tot 2050 te beschermen tegen zware stormvloeden en een 1000-jarige storm én houdt rekening met een zeespiegelstijging tot 30 cm. Met Kustvisie onderzoekt de Vlaamse overheid hoe we onze kust kunnen beschermen tegen de verdere zeespiegelstijging op lange termijn.

Meer informatie 

Op de webpagina www.kustvisie.be kan je steeds de laatste informatie vinden over Kustvisie. Schrijf je in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het project. 

Kustvisie is een project van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) in nauw overleg met het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de kustgemeenten, de havens, de provincie en andere stakeholders. Algemene vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier van het Departement MOW: mow-contact.be

Gepubliceerd op maandag 12 februari 2024 8.35 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.