Kwaliteitsadvies voor beeldbepalende projecten

Hoofdthemas

Het Stadsatelier Oostende verleent advies over beeldbepalende projecten. Beeldbepalende projecten zijn projecten die:

  • een afwijkende schaal hebben ten opzichte van hun omgeving

  • gelegen zijn in een waardevol stads- en dorpsgezicht

  • gelegen zijn in een prioritair stadsproject

  • die atypisch zijn in hun omgeving omwille van een bijzonder programma

  • de stedenbouwkundige figuur van hun omgeving ingrijpend wijzigen.

Wie kan advies vragen?

Publieke en private bouwheren en ontwerpers van beeldbepalende projecten kunnen een kwaliteitsadvies aanvragen. Dat kan eenvoudig via stadsatelier@oostende.be.

Let op: dien je als bouwheer van een beeldbepalend project een stedenbouwkundige aanvraag in bij de stad zonder voorafgaand advies van het Stadsatelier Oostende?  Dan kunnen zowel de Omgevingsambtenaar als de voorzitter van het Stadsatelier Oostende dat op eigen initiatief doen. Stadsatelier Oostende brengt jou daarvan op de hoogte.

Waarom is kwaliteitsadvies belangrijk?

Stedenbouwkundige projecten bieden niet alleen een meerwaarde voor de toekomstige bewoners en gebruikers. Ze hebben ook impact op de buurt en bepalen de beeldkwaliteit van de stad. Die impact op de omgeving kan en moet dus ook positief zijn. Het Stadsatelier Oostende helpt jou als bouwheer om weloverwogen om te gaan met de beschikbare ruimte door die in te vullen op de meest passende manier voor alle betrokkenen.

Bouwheren die vroeg in hun project kwaliteitsadvies aanvragen, ervaren doorgaans dat ze sneller tot een gedragen projectvoorstel komen. 

Wanneer vraag ik kwaliteitsadvies aan?

Hoe vroeger je als bouwheer kwaliteitsadvies aanvraagt, hoe sneller alle uitdagingen en belangen op tafel komen en hoe beter we die kunnen laten samensporen tot een gedragen project en een gedeelde visie over ruimtelijke kwaliteit. 

Doorgaans vraag je advies aan over de ambities en het conceptvoorstel voor je project.  Maar bij voorkeur gebeurt het vroeger: op het moment dat je overweegt een pand of site aan te kopen, of van zodra je eigenaar bent geworden.

Hoe kan ik advies aanvragen?

Advies aanvragen kan eenvoudig via stadsatelier@oostende.be. Je bezorgt daarbij jouw dossier. 

Download hier de richtlijnen voor jouw projectdossier

Hoe verloopt de adviesprocedure?

Van zodra je een adviesaanvraag hebt ingediend, contacteert het Stadsatelier jou voor een afspraak. We brengen jou op de hoogte over welke informatie over je projectplannen we nodig hebben. Dat bezorg je ons in een dossier.

Nadat je je dossier hebt ingediend, organiseren we een professioneel adviesgesprek over je project. We verwachten dat de bouwheer en de ontwerper samen aanwezig zijn bij dit gesprek. We voorzien daarvoor 40 minuten: 20 minuten voor een toelichting over het project met onderbouwde argumenten en 20 minuten voor een adviesgesprek over de kwaliteit van het project. Ten laatste 15 werkdagen nadien, ontvang je ons schriftelijk advies.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.