Laatste restauratiefase voor Fort Napoleon

De Vlaamse Overheid zette het licht op groen voor de volgende restauratiefase van het Fort Napoleon in Oostende. Deze werken passen binnen een meerjarenovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Herita. Voor deze fase voorziet de Vlaamse overheid een premie van 476.765,36 euro.

Binnenkort start de laatste restauratiefase aan het Fort Napoleon aan de Vuurtorenweg. Het fort is een uniek bewaard verdedigingsfort gebouwd tussen 1810 en 1814. Het ligt te midden van een beschermd cultuurhistorisch landschap dat zich uitstrekt over de Oosteroever, grotendeels ingegraven in de duinen.

Tijdens deze derde en laatste restauratiefase worden de gevels van Fort Napoleon gerestaureerd. Dit fort is het belangrijkste militaire monument in Vlaanderen uit de napoleontische tijd. Het is een uniek bewaard verdedigingsfort gebouwd tussen 1810 en 1814. Het ligt te midden van een beschermd cultuurhistorisch landschap dat zich uitstrekt over de Oosteroever, grotendeels ingegraven in de duinen.

Het Fort Napoleon kent een specifieke vocht- en zoutproblematiek die ontstond door lekkages van de dakbedekking en gebrekkige dakaansluitingen en doorslaand vocht via regenval op de horizontale metselwerkmassieven. In 2020 werd een premie toegekend om de dakbedekking en de afvoeren te vervangen zodat dit probleem opgelost wordt. Dit jaar wordt gekeken naar de resultaten die de soft capping zal opleveren. Soft capping is het gebruik van vegetatie en de bodem om horizontaal metselwerk af te dekken ter bescherming van de onderliggende constructie (meestal muren). Het metselwerk van de buitenste ring wordt gerestaureerd op basis van de aanbevelingen uit het vooronderzoek.

Deze werken kaderen binnen een grotere meerjarenpremieoverenkomst om de vocht- en zoutproblematiek van het fort aan te pakken en de verdere ontsluiting mogelijk te maken. Tijdens de vorige twee restauratiefasen werden vooronderzoeken uitgevoerd, en het interieur van het fort vernieuwd. Ook de dakbedekking en afvoeren zullen vervangen worden en de borstwering krijgt een restauratie. Voor deze restauratiewerken voorziet de Vlaamse overheid een premie van 476.765,36 euro.

Foto: (c) Hilde Verboven

Gepubliceerd op maandag 28 juni 2021 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.