Esperantogroep La Konko

De Esperantogroep La Konko, wat schelp betekent, is de Oostendse afdeling van de Vlaamse Esperantobond vzw, met zetel in de Lange Beeldekensstraat 169 te 2060 Antwerpen. Statuten van VEB: https://www.esperanto.be/fel/akt/Statuten_VEB_20168.pdf
De taal Esperanto werd gesticht in 1887 door de Poolse oogarts L. Zamenhof.
De Oostendse afdeling werd heropgericht in 1987 en telt momenteel ongeveer 30 leden. Deze vereniging is erg actief en organiseerde onder andere in 2000 het 4de Europees Esperantocongres met meer dan 350 deelnemers en in 2015 De 48e Conferentie voor Esperantoleraars met +/- 150 deelnemers uit 33 landen De belangrijkste taken van de vereniging zijn :

  • esperantocursussen geven op diverse niveaus.
  • gespreksavonden of -middagen houden om de taal te blijven beheersen
  • op diverse manifestaties aanwezig zijn om de eenvoudigheid van de taal aan te tonen
  • de vereniging schetsen in het kader van de Vlaamse Esperantobond, Belgische Esperantofederatie en Wereldesperantobond, met zetel in Rotterdam
  • voordrachten geven over Esperantobijeenkomsten en hun buitenlandse deelnemers, en over hun land of streek
  • buitenlandse gasten ontvangen en huisvesten, maar ook samenwerken met andere Vlaamse afdelingen
  • zoveel mogelijk acties organiseren in samenwerking met andere Oostendse verenigingen in het kader van de toeristische en culturele promotie van "Oostende, stad aan zee" / "Ostendo, urbo al la maro"
  • aan esperantobijeenkomsten deelnemen in binnen- en buitenland
  • aan culturele activiteiten deelnemen in Oostende en als het kan in andere steden en/of regio's

U kunt terecht bij :

Voorzitter : Anne Brabant, Duinenstraat 72/201, 8400 Oostende
Ondervoorzitter : Flory Witdoeckt, Wapenplein 17/201,  8400Oostende
Secretaris : Anne Brabant
Penningmeester : Flory Witdoeckt, Wapenplein 17/201, 8400 Oostende

lidmaatschapsbijdrage:
- 30 euro per jaar (lid van de Vlaamse Esperantobond vzw met papieren tijdschrift), 
- 25 euro per jaar (lid van de Vlaamse Esperantobond vzw met elektronisch tijdschrift)
15 euro per jaar (vriend van La Konko, alleen lid van Oostende).
Meer info www.lakonko.be of info@lakonko.be.

Contact

Anne BRABANT

Duinenstraat 72 / 021 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059448250 of 0498227021
anne.brabant@telenet.be
Website
www.lakonko.be

Adres

p/a Wapenplein 17 0201 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 70 29 14
flory2@witdoeckt.be

Voorzitter

Anne BRABANT

Duinenstraat 74 / 201 , 8400 Oostende
anne.brabant@telenet.be

Secretaris

Anne BRABANT

Duinenstraat 72 / 201 , 8400 Oostende
anne.brabant@telenet.be

Lokaal

Esperantogroep La Konko

Kerkstraat 35 (De Boeie) , 8400 Oostende
Tel./GSM
0486 36 23 65