Esperantogroep La Konko

De Esperantogroep La Konko, wat schelp betekent, is de Oostendse afdeling van de Vlaamse Esperantobond, met zetel in Antwerpen, Frankrijklei 140.
De taal Esperanto werd gesticht in 1887 door de Poolse oogarts L. Zamenhof.
De Oostendse afdeling werd heropgericht in 1987 en telt momenteel ongeveer 30 leden. Deze vereniging is erg actief en organiseerde onder andere in 2000 het 4de Europees Esperantocongres met meer dan 350 deelnemers en in 2015 De 48e Conferentie voor Esperantoleraars met +/- 150 deelnemers uit 33 landen De belangrijkste taken van de vereniging zijn :

  • esperantocursussen geven op diverse niveaus.
  • gespreksavonden of -middagen houden om de taal te blijven beheersen
  • op diverse manifestaties aanwezig zijn om de eenvoudigheid van de taal aan te tonen
  • de vereniging schetsen in het kader van de Vlaamse Esperantobond, Belgische Esperantofederatie en Wereldesperantobond, met zetel in Rotterdam
  • voordrachten geven over Esperantobijeenkomsten en hun land of streek
  • buitenlandse gasten ontvangen en huisvesten, maar ook samenwerken met andere Vlaamse afdelingen
  • aan esperantobijeenkomsten deelnemen in binnen- en buitenland
  • aan culturele activiteiten deelnemen

U kunt terecht bij :

Voorzitter : Anne Brabant, Duinenstraat 72/201, 8400 Oostende
Ondervoorzitter : Flory Witdoeckt, Wapenplein 17/8,  8400Oostende
Secretaris : Marc Cuffez, Elisabethlaan 295, 8400 Oostende
Penningmeester : Flory Witdoeckt, Wapenplein 17/8, 8400 Oostende

lidmaatschapsbijdrage:
- 30 euro per jaar (lid van de Vlaamse Esperantobond met papieren tijdschrift), 
- 25 euro per jaar (lid van de Vlaamse Esperantobond met elektronisch tijdschrift)
15 euro per jaar (vriend van La Konko, alleen lid van Oostende).
Meer info www.lakonko.be of info@lakonko.be.

Adres

Elisabethlaan 295 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059702914
flandrio@hotmail.be

Voorzitter

Anne Brabant

Duinenstraat 74 / 201 , 8400 Oostende

Secretaris

Marc Cuffez

Elisabethlaan 295 , 8400 Oostende

Lokaal

Esperantogroep La Konko

Kekrstraat 35 (De Boeie) , 8400 Oostende
Tel./GSM
0486362365