De Leden

Hoofdthemas

Leden van het Stadsatelier Oostende

Het Stadsatelier Oostende is samengesteld uit onafhankelijke experten, medewerkers van Stad Oostende en van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Oostende (AGSO) en de Oostendse schepen bevoegd voor Ruimte.

Het Stadsatelier verzamelt uitgebreide kennis, ervaring en competenties en biedt daarmee een meerwaarde om aan stadsontwikkeling in al haar diversiteit te werken.

Het Stadsatelier werd eind 2015 door de gemeenteraad van Oostende opgericht. De werking ervan loopt volop sinds begin 2016. Sindsdien begeleidt het Stadsatelier concrete projecten van publieke en private bouwheren. Tegelijk tekende het, via eigen onderzoek of door studie van externen, een ruimtelijke visie uit voor Oostende.

De leden huidige leden van het Stadsatelier Oostende zijn:

Ann De Cannière, voorzitter van het Stadsatelier Oostende. 

Ann De Cannière is industrieel ingenieur en stedenbouwkundige en heeft een ruime ervaring als projectleider van strategische stadsprojecten in Antwerpen, Gent en Brussel. Met Ann De Cannière heeft het Stadsatelier Oostende een sterke persoonlijkheid die vanuit een overkoepelende kennis van hete hangijzers, een organisatorische kracht en haar recente ervaring in het team van Brussels bouwmeester maître architecte actuele stedelijke dynamieken kan laten sporen met de concrete realiteit van Oostendse ontwikkelingen.

Maarten Van Acker

Maarten Van Acker is professor van de opleidingen Stedenbouw & Ruimtelijke Planning en Architectuur aan de Universiteit Antwerpen en directeur van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen. Hij is mede vennoot bij JUXTAarchitecten. Met Maarten Van Acker heeft het Stadsatelier Oostende een sterke academische en wetenschappelijke insteek.

Tom Van Mieghem

Tom Van Mieghem is actief als zaakvoerder, stedenbouwkundige en architect bij Tussengoed. Hij is verder actief als lid van de expertengroep ALINA-project - next generation classroom, van de kwaliteitskamer Suikerpark (Veurne) en van de kwaliteitskamer voor Torhout. Met Tom Van Mieghem heeft het Stadsatelier Oostende een verbeeldende kracht, die sterk outside-of-the-box meedenkt aan nieuwe processen en concepten voor de stad van morgen.

Edith Wouters

Edith Wouters is ingenieur architect en runt haar eigen kantoor voor culturele architectuur, CAPasitee.  Ze is eveneens actief als freelance artistiek coördinator, trajectbegeleider, ontwerper, auteur, gespreksleider, jurylid voor diverse architectuurprijzen en -wedstrijden. Met Edith Wouters heeft het Stadsatelier Oostende een sterk organisatorische insteek die inzet op cocreatie, participatie en de gedeelde baukultur. 

Carmen Van Maercke

Carmen Van Maercke is ingenieur architect – stedenbouwkundige en partner van het ontwerpbureau Fallow. Ze doceert zowel aan de Universiteit Gent (studio stadsontwerp), als aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Met Carmen Van Maercke heeft het Stadsatelier Oostende een jong talent in de rangen waarbij insteken vanuit gerenommeerde (internationale) stedenbouwkundige bureaus gepaard gaan met een hands-on mentaliteit en een drang naar ondernemerschap.

Jan De Coninck

Jan De Coninck is ingenieur architect en 3D-kunstenaar. Hij is actief als projectleider bij SUM (Project / Research) en als beeldend kunstenaar. Met Jan De Coninck heeft het Stadsatelier Oostende een local, met kennis van de Oostendse conditie en de werking van het beleidskader, een sterke insteek om de zoektocht aan te gaan hoe outside-of-the-box-conceptualising binnen de spreekwoordelijke box te realiseren.

Arno Braet

Arno Braet is ruimtelijk planner voor de stad Oostende. Arno Braet verzorgt een directe link met de stedelijke administratie, de beleidsvoorbereidende diensten en de diensten die instaan voor het verlenen van vergunningen.

Karel Vanackere

Karel Vanackere is architect en directeur project & procesregie bij het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO). Zijn holistische benadering in relatie tot de juridische planningsinstrumenten, waar AGSO vaak optreedt als verantwoordelijk ruimtelijk planner, vormen een interessante aanvulling op de aanwezige kennis in het Stadsatelier.

Kurt Claeys

Kurt Claeys is architect en Oostendse schepen bevoegd voor Ruimte. Hij zorgt voor de link tussen het Stadsatelier Oostende en het stadsbestuur.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.