Tijdlijn

Hoofdthemas

In juni 2018 keurde de stad het concept van het stappenplan “Oostende klimaatneutraal tegen 2050” goed. Ondertussen is er al veel gebeurd en er staat nog heel wat op de planning om van Oostende een meer Leefbare Stad te maken.  

Volg hier alle updates over de activiteiten die ons helpen dit doel te bereiken.

29/06/2021Bekijk hier het beleidsplan klimaatmitigatie Leefbaar Oostende.
LeefbaarOostende_BeleidsplanKlimaatmitigatie [Web].pdf2,9 Mb(pdf)
  
Persmoment presentatie beleidsplan klimaatmitigatie Leefbaar Oostende28/06/2021
  
10/06/2021Workshop Klimaatpioniers: première van het klimaatplan
  
Maar liefst 38 stadsgebouwen worden door Energiehuis Oostende en Stad Oostende aangepakt in samenwerking met Fluvius en zo flink energiezuiniger gemaakt. Zo zetten we verder stappen richting een Leefbaar en klimaatneutraal Oostende. De renovatie gebeurt bovendien met beperkte inzet van tijd en middelen. Lees hier het volledige persbericht.
17/02/2021
  
25/11/2020 Tijdens de tweede Project Meeting werden verschillende scenario's besproken die kunnen leiden naar klimaatneutraliteit en een Leefbaar Oostende in 2050. 
Er zijn momenteel 3 scenario's: een scenario dat zich richt op renovatie (duurzaam en energiezuinig), een scenario dat zich richt op mobiliteit en een scenario dat zich richt op groene energie.
  
Om de Oostendenaar kennis te laten maken met het project Leefbaar Oostende organiseert de stad een digitale informatieavond waar burgers vanuit hun zetel aan kunnen deelnemen. De livestream vindt je hier.29/10/2020
  
30/09/2020 Om zo veel mogelijk inzichten en ideeën te verzamelen voor de opmaak van het klimaatplan, organiseerden Stad Oostende & het Energiehuis een eerste reeks werkateliers. Lees het volledige persartikel hier,lees de bevindingen hier. Bekijk de videoreportage hier.
  
Samenkomst Klimaatpioniers en voorstelling website Leefbaar Oostende
Lees hier het persbericht
 03/09/2020
  
04/08/2020 Persmoment start opmaak klimaatplan en voorstelling nieuwe klimaatmanager.
Vind het volledige artikel hier
  
Eerste projectmeeting  22/06/2020
  
01/06/2020  Indiensttreding klimaatmanager.
  
Contractsluiting met Kelvin Solutions als extern expert. Wouter Cyx -  Kelvin Solutions, samen met Joost Vanden Berghe – Kapho  Consulting. (onderaannemer) en Jan De Kezel - Createlli  (onderaannemer)  15/04/2020
  
16/12/2019  Eerste samenkomst en toelichting rond de klimaatpioniers. 
  

KMO’s zitten samen en bespreken het verder verloop van de  klimaatpioniers. 

 11/10/2019
  
08/05/2019 

 Eerste stakeholderdialoog Oostende klimaatneutraal. De verschillende stakeholders werden voor de eerste keer samengebracht en kregen de vraag “Welke projecten naar klimaatneutraliteit hebt u de komende jaren gepland?”. Daarnaast besprak men ook versnellende factoren en ideale samenwerkingsvormen. 

  
Het College keurde op 18 juni 2018 het concept van het stappenplan  “Oostende klimaatneutraal tegen 2050” goed  18/06/2018
  
27/12/2007  Het College besliste op 27 december 2017 dat het Autonome  Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende, ook gekend als Energiehuis Oostende de opdracht krijgt tot het uitwerken van een stappenplan met als doel het bereiken van een klimaatneutrale stad tegen 2050.