Waarom dit project

Hoofdthemas

Waarom dit project?

Het klimaat verandert. We hebben langere periodes van droogte, maar ook korte maar zeer intense regenbuien, de zeespiegel stijgt en de aarde warmt op. We zullen ons niet alleen aanpassen, maar ook maatregelen treffen om dit proces tegen te gaan. Daarom dat we met dit plan verschillende maatregelen invoeren die ons, als stad, deze uitdaging moeten helpen aanpakken. 

Ons aanpassen doen we door bijvoorbeeld meer water op te vangen, om te hergebruiken in drogere periodes. Het proces afremmen doen we door bijvoorbeeld fossiele brandstoffen voor verwarming te vervangen door een aansluiting op het warmtenet. Ook elektrische auto’s, zonnepanelen en andere energetische renovaties helpen hierbij.
Maar er zijn nog zoveel meer dingen die we kunnen en zullen doen en die ook jij, Oostendenaar, zelf kan doen. 

Wat doen we

Sinds 2019 wisselen ‘Oostendse Klimaatpioniers’ actief kennis uit over de manier waarop we de klimaatuitdagingen het beste aanpakken. Het gaat dan zowel over klimaatadaptatie (ons aanpassen en voorbereiden op de veranderingen) en klimaatmitigatie (het proces proberen te stoppen). 


Het Energiehuis werkt met deze input, vragen en ideeën om een klimaatplan op te maken. Organisaties, bedrijven en verenigingen die interesse hebben om zich aan te sluiten bij de Klimaatpioniers kunnen zich aanmelden via een mailtje naar eos@oostende.be.

Het nieuwe klimaatplan van Oostende dient tegen het voorjaar van 2021 klaar te zijn. Onmiddellijk daarna worden de acties opgestart. Daarnaast zal ook gericht werk gemaakt worden van slimme samenwerkingsstructuren tussen de stad en Oostendse burgers, bedrijven en organisaties.

We willen daarmee van Oostende een stad maken met gezonde lucht waar het aangenaam is om te vertoeven, met veel groen en alternatieve mogelijkheden om zich te verplaatsen. Kortom een leefbare, duurzame stad. Tevens een innovatieve stad waar zaken als waterstof een kans krijgen.

Wie werkt eraan mee?

De stad werkt samen met alle bewoners, bezoekers en organisaties om dit doel te bereiken. Oostendenaars zetten zich nu al in door energetisch te renoveren, zoals het installeren van zonnepanelen of dakisolatie, anderen gebruiken 100% groene stroom en gas. Voor al deze zaken kunnen ze terecht bij het Energiehuis van Oostende 

Via deze pagina van Futureproofed Cities vind je meer acties die jij kan ondernemen om te helpen.