Ontdek Leefbaar Oostende

Hoofdthemas

Het klimaat verandert. We hebben langere periodes van droogte, maar ook korte zeer intense regenbuien, de zeespiegel stijgt en de aarde warmt op. We zullen ons niet alleen aanpassen, maar ook maatregelen treffen om dit proces tegen te gaan. Daarom dat we met dit plan verschillende maatregelen invoeren die ons, als stad, deze uitdaging moeten helpen aanpakken. 

Ons aanpassen doen we door bijvoorbeeld meer water op te vangen, om te hergebruiken in drogere periodes. Het proces afremmen doen we door bijvoorbeeld fossiele brandstoffen voor verwarming te vervangen door een aansluiting op het warmtenet. Ook elektrische auto’s, zonnepanelen en andere energetische renovaties helpen hierbij.
Maar er zijn nog zoveel meer dingen die we kunnen en zullen doen en die ook jij, Oostendenaar, zelf kan doen. 

Wat doen we?

Sinds 2019 wisselen ‘Oostendse Klimaatpioniers’ actief kennis uit over de manier waarop we de klimaatuitdagingen het beste aanpakken. Het gaat dan zowel over klimaatadaptatie (ons aanpassen en voorbereiden op de veranderingen) en klimaatmitigatie (het proces proberen te stoppen). 

Het Energiehuis werkte met deze input, vragen en ideeën om het klimaatplan op te maken en acties te bepalen. Organisaties, bedrijven en verenigingen die interesse hebben om zich aan te sluiten bij de Klimaatpioniers kunnen zich aanmelden via een mailtje naar energiehuis@oostende.be.

Het klimaatplan "Leefbaar Oostende" werd op 28/06/2021 voorgesteld. Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereiding en uitvoering van tal van acties. Daarnaast wordt ook gericht werk gemaakt van slimme samenwerkingsstructuren tussen de stad en Oostendse burgers, bedrijven en organisaties.

We willen daarmee van Oostende een stad maken met gezonde lucht waar het aangenaam is om te vertoeven, met veel groen en alternatieve mogelijkheden om zich te verplaatsen. Kortom een leefbare, duurzame stad. Tevens een innovatieve stad waar zaken als waterstof een kans krijgen.

In dit filmpje leggen we al eens uit wat we doen met bijvoorbeeld de Oosteroever en de stadsgebouwen. 

Wie werkt eraan mee?

De stad werkt samen met alle bewoners, bezoekers en organisaties om dit doel te bereiken. De stad zet sterk in op het verduurzamen van haar eigen patrimonium! De stad wil ook Oostenaars ondersteunen en de transitie faciliteren. 
Oostendenaars zetten zich nu al in door bijvoorbeeld energetisch te renoveren. Ze installeren zonnepanelen of dakisolatie, anderen gebruiken 100% groene stroom en gas. Voor al deze zaken kunnen ze terecht bij het Energiehuis van Oostende.

Download hier het klimaatplan Leefbaar Oostende.

Wat je als Oostendenaar, bedrijf, organisatie of vereniging kan doen.

Events en verslaggeving

Volg de laatste ontwikkelingen

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.