Sociale activering

Hoofdthemas

Wie zijn wij?

De dienst Sociale activering omvat twee teams:

  • Hulpverlening
  • Gezondheidszorg 

Wat doen wij?

Inwoners van Oostende die geen of onvoldoende inkomen hebben, kunnen een leefloon aanvragen.
Daarnaast kunnen allerhande financiële tussenkomsten gevraagd worden: bv. huurwaarborg, voorschotten op uitkeringen, tussenkomsten in medische kosten,...
We zoeken samen met cliënt naar oplossingen en bieden administratieve en psychosociale ondersteuning.
De cliënten krijgen een traject aangeboden: financiële steun, studenten en welzijn. 

Wie kan bij ons terecht?

Inwoners van Oostende die geen of onvoldoende inkomsten hebben, kunnen zich aanmelden voor een aanvraag.

Hoe kan u bij ons terecht?

Voor nieuwe aanvragen kunt u elke werkdag bij ons terecht (Onthaal Sociale Dienstverlening) van 9 tot 11.30 uur. 

Indien u al in begeleiding bent bij één van onze maatschappelijk werkers, dan kunt u bij hem of haar terecht tijdens zijn of haar spreekuren, of na het maken van een afspraak.