Leegstand en verwaarlozing

Hoofdthemas

Een woning wordt beschouwd als leegstaand wanneer zij gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden:

  • niet wordt bewoond
    bv. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister
  • niet wordt gebruikt voor elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt
    bv. als de woning als kantoor wordt gebruikt.

Verwaarlozing woningen:

Een woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer ze ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.