Stad Oostende zoekt kandidaten om Leescafé bibliotheek uit te baten

Stad Oostende is op zoek naar een uitbater voor het Leescafé in de bibliotheek. Een offerte indienen kan tot en met 16 augustus 2021.

De bibliotheek (Wellingtonstraat 17 in Oostende) is een belangrijke ontmoetingsplaats voor cultuurliefhebbers. Het Leescafé vormt hierbij een essentieel element. Bibliotheekbezoekers, maar ook passanten kunnen er genieten van een kop koffie, thee of een andere consumptie met een kleine versnapering. Er wordt een selectie van tijdschriften, landelijke en regionale kranten aangeboden.

Stad Oostende lanceert een oproep naar geïnteresseerden om het Leescafé uit te baten. De concessie omvat een consumptiezaal met terras (inclusief binnen- en buitenmeubilair) en twee bergingen. De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van negen jaar. De concessiehouder kan éénmaal een verlenging van negen jaar aanvragen die door Stad Oostende zal worden onderzocht en al dan niet zal worden goedgekeurd. De minimale jaarlijks te bieden concessievergoeding bedraagt 8.950,81 euro (inclusief BTW), jaarlijks te indexeren aan de consumptieprijsindex.

Stad Oostende verwacht dat de concessiehouder werkt met verse, duurzame en betaalbare producten uit de korte keten en hierbij samenwerkt met lokale partners.

De toewijzing zal gebeuren aan de kandidaat met de economisch meest voordelige regelmatige offerte op basis van enerzijds de geboden jaarlijkse concessievergoeding (60 punten) en anderzijds het plan van aanpak (40 punten).

Het Leescafé met leeshoek moet het hele jaar door open blijven en geëxploiteerd worden, minstens tijdens de openingstijden van de Bibliotheek. Wanneer ’s avonds en in het weekend extra activiteiten (lezingen, tentoonstellingen,...) worden georganiseerd, is de concessiehouder eveneens verplicht om het leescafé open te houden .

Een plaatsbezoek is mogelijk na afspraak: Jan Amourette, jan.amourette@oostende.be, T 0497 59 55 25. Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst Juridische en Bestuurszaken via bestuurszaken@oostende.be.

Onderaan deze pagina vind je het bestek, het plan en de inventarislijst met het meubilair en installaties met betrekking tot het Leescafé.

Kandidaten kunnen hun offerte indienen tot en met 16 augustus 2021 via bestuurszaken@oostende.be.

Gepubliceerd op maandag 12 juli 2021 13.35 u.