Lessenreeks Smartschool krijgt vervolg

Het project ‘Samen op Smartschool’ van de Oostendse scholen Sint-Jozef en het Ensorinstituut maakt ouders van leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs wegwijs met het platform Smartschool.

De Provincie West-Vlaanderen doet elk jaar twee oproepen voor het meest innovatieve onderwijsproject. Eind 2022 besliste de Provincie dat vijf innovatieve onderwijsprojecten in totaal 95 420 euro steun krijgen, waarvan één in Oostende. Dat project is ‘Samen op Smartschool’ van de Oostendse scholen Sint-Jozef en het Ensorinstituut.

Contact via brugfiguur

Smartschool is het platform waarmee ondertussen bijna alle secundaire scholen werken. Ouders kunnen er de schoolloopbaan van hun kind opvolgen, communiceren met leerkrachten, enzovoort. Toch stellen beide scholen vast dat het soms een uitdaging is om alle ouders via dit kanaal te bereiken. In Vlaanderen heeft 1 op 7 volwassenen het moeilijk met taal, rekenen of digitale vaardigheden. Een uurrooster begrijpen, schoolfacturen ontcijferen, online betalingen of communiceren via Smartschool is dus voor veel ouders geen evidente taak.

Via de brugfiguur van Stad Oostende kwamen beide scholen met elkaar in contact en beslisten ze om de handen in elkaar te slaan en een oplossing te zoeken voor het probleem. Het resultaat daarvan was het indienen van een subsidiedossier voor het proefproject ‘Samen op Smartschool’.

De scholen maakten een lijst op van ouders van leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs die zich nog nooit hadden aangemeld op Smartschool. De brugfiguur nam vervolgens contact op met de betreffende ouders. Bij sommige ouders verliep de communicatie vlot en kon de brugfiguur een afspraak voor een intakegesprek plannen. Bij andere ouders ging de brugfiguur op huisbezoek.

Vervolgreeks na lovende reacties

Samen met Ligo, Centrum voor Basiseducatie, Brugge-Oostende-Westhoek (het vroegere open-school), werkten de scholen een lessenreeks Smartschool uit. De reactie van de ouders is alvast lovend. De meeste ouders wisten niet dat er zoveel informatie beschikbaar en raadpleegbaar was. Begin volgend schooljaar zullen beide scholen een nieuwe lessenreeks organiseren.

Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2023 15.08 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.