LINTO, Leerkracht Intervisie Opleiding

Hoofdthemas

Wat?

De Leerkracht Intervisie Opleiding of LINTO heeft als algemeen doel het netoverschrijdend ondersteunen en versterken van leerkrachten, zorgcoördinatoren, directie en ondersteunend personeel van een school in het werken en omgaan met kwetsbare kinderen, jongeren en moeilijke klasgroepen. Het project wenst op die manier preventief te werken aan schooluitval.

Als kapstok doorheen de opleiding hanteert Arktos de preventiepiramide van Johan Deklerck. De piramide wordt van boven naar beneden doorlopen. Er wordt gestart met enkele concrete ‘tools’ en do’s and don’ts bij het omgaan met moeilijk gedrag. Gaandeweg wordt afgedaald in de piramide en wordt bekeken hoe er tot een positief schoolklimaat gekomen kan worden.

Tijdens de opleiding komen onder meer volgende theorieën en modellen aan bod:

  • herstelgericht werken en denken;
  • ervaringsleren, groepsdynamica en rollen;
  • psychofysieke weerbaarheidstraining;
  • cirkels van verbondenheid;
  • geweldloze communicatie;
  • competentiegericht werken;
  • begeleidershouding/leerkrachtenstijl.

Er wordt op een ervaringsgerichte manier kennisgemaakt met bovenstaande thema’s door middel van oefeningen, activiteiten en nabesprekingen.

LINTO vindt twee keer per schooljaar plaats, verspreid over drie dagen (7 uur per dag) en één terugkomdag met intervisie (3 uur).

Doel?

Ondersteunen van leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren en ondersteunend personeel on-the-job door middel van:

  • het aanbieden van nascholing in de vorm van de LINTO-opleiding;
  • de organisatie van een terugkomdag na de opleiding waar intervisie centraal staat.

Doelgroep?

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies en ondersteunend personeel tewerkgesteld in het Oostends basisonderwijs.

Meer info?

Arktos vzw West-Vlaanderen

Veerle Delember 

Fortstraat 128 bus 4

8400 Oostende

0491 90 31 94

vdelember@arktos.be

www.arktos.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.