Locaties en perimeter

Hoofdthemas

Locaties PFAS

Wanneer er een sterk vermoeden is van PFAS-verontreiniging, dan gelden er no regret-maatregelen.

 In Oostende zijn de no regret-maatregelen van toepassing in deze zones:

 • Brandweerkazerne in de Velodroomstraat in Oostende
 • terrein van de internationale luchthaven Brugge-Oostende, Nieuwpoortsesteenweg
 • Zandvoordestraat (foto-ontwikkelingsbedrijf)

De no regret-maatregelen zijn geschrapt voor de site Oudenburgsesteenweg.

Op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/oostende-no-regret-maatregelen-pfas vind je een overzicht van de risicosites in Oostende die verband houden met FPAS-verontreiniging en de maatregelen die gelden.

Als er in Oostende een risicosite is waar zo’n onderzoeken worden uitgevoerd, dan worden de omwonenden met een bewonersbrief op de hoogte gebracht. Wil je deze zones en de perimeters op een kaart bekijken? Bekijk hier een kaartje.

Preventieve maatregelen

Wanneer een bodemonderzoek uitwijst dat er een mogelijke PFAS-verontreiniging is, dan kunnen volgende preventieve maatregelen gelden. Voor de lijst met de meest recente maatregelen kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Perimeter 100 m

In een zone van 100 meter rond de site van het terrein waarop de PFAS-verontreiniging werd vastgesteld, vragen we om volgende maatregelen op te volgen:

 • Meest kwetsbare bevolking (kinderen onder 12 jaar, mensen met immuunziektes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, of wensen zwanger te worden): geen zelfgeteelde groenten en fruit uit de eigen tuin consumeren.
 • Algemene bevolking: zelfgeteelde groenten en fruit met mate consumeren in een goede mix met gekochte groenten en fruit. Steeds goed wassen voor consumptie.
 • Geen zelfgeteeld(e) kleinvee of eieren consumeren.
 • Geen grondwater als drinkwater gebruiken.
 • Grondwater uit ondiepe putten niet gebruiken om de moestuin water te geven of om het zwembad te vullen.
 • Compost samengesteld met materiaal uit eigen tuin niet gebruiken.
 • Goede hygiëne toepassen: handen wassen, zeker voor de maaltijd.

In de binnenomgeving: poetsen met nat en verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk vermijden.

Perimeter 500 m

In een zone van 500 meter rond de site van het terrein waarop de PFAS-verontreiniging werd vastgesteld, vragen we om volgende maatregelen op te volgen:

 • Drink geen grondwater uit grondwaterputten en gebruik grondwater ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik het grondwater niet om uw moestuin te bevochtigen of zwembad(jes) te vullen.
 • Gebruik het grondwater enkel voor andere dingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten, en planten water geven.

Belangrijk: met 'grondwater' wordt al het water bedoeld dat zich onder het bodemoppervlak bevindt en dat in direct contact met de bodem of de ondergrond staat. Het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over het kraantjeswater dat via de waterleiding in de woning binnenkomt. Dat is en blijft volledig veilig en kan uiteraard gebruikt worden om te drinken, koken, de moestuin te bevochtigen,... Ook regenwater dat rechtstreeks opgevangen wordt in een regenton of regenput zonder contact met de bodem, blijft veilig om bijvoorbeeld de moestuin mee te bevochtigen. 

Wijst bijkomend onderzoek uit dat er geen PFAS-verontreiniging aanwezig is, dan zijn deze maatregelen niet meer nodig.

Wie toch nog vragen heeft, kan een e-mail sturen naar pfas@vlaanderen.be.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.