Logboek oktober 2022

Logboek oktober 2022

Beste Oostendenaren

Nu de zomer haar greep op het land stilaan lost, het zeewater langzaam afkoelt en de straatvegers weer meer gevallen bladeren dan verloren petflessen en strandspullen bijeen borstelen, neem ik als expeditieleider van het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën de tijd om de voorbije periode te overschouwen in dit tweede logboek. Het IOBZ, dat werd opgericht als een ontmoetingsplaats tussen kunstenaars, wetenschappers, ondernemers en overheid, mag terugkijken op twee vruchtbare zomermaanden, waarin het vooral naarstig verder werkte aan haar documentairefilm over de Belgische Noordzee.

Draaien, Draaien

Op maandagavond 15 augustus filmde het IOBZ een eigen verkenningsoperatie naar een zandbank voor de kust van Koksijde – de enige bank voor de Belgische kust die bij extreem springtij en onder de juiste weersomstandigheden droog komt te liggen. Deze tweede operatie volgt op een eerste geslaagde test in maart en maakt deel uit van een breder experiment: het IOBZ wil op de bank een (deel van een) symfonie laten uitvoeren door een voltallig filharmonisch orkest. Een poëtische ode aan de zee, in samenwerking met wetenschappers en experts uit verschillende domeinen.

Een contrabassist en drie violisten van het Brussels Philharmonic zetten koers naar de bank, in het gezelschap van marinecommandant Olivier Vogels, regisseur Frederik Carbon, een filmploeg en mezelf. Toen het laatste zuchtje wind was gaan liggen en het donkere water zich had teruggetrokken, werd onder zacht maanlicht het bonte gezelschap – inclusief instrumenten, pupiters en partituren – naar de bank gevaren en werd het poco adagio van de derde symfonie van Camille Saint-Saëns ingezet. Zomaar, een poco adagio. Op een hoopje zand in zee. De test slaagde, de tonen van de symfonie in de donkere nacht ontroerden ons allen.

In het kader van haar docufilm kreeg het IOBZ de voorbije maanden ook de kans om met enkele van haar zeer gewaardeerde partners verschillende uithoeken van de Noordzee te verkennen. Zo bracht Parkwind ons tot in de top van een windturbine, gingen we wrakduiken met het VLIZ vanop hun onderzoeksschip Simon Stevin en dieptepeilingen uitvoeren aan boord van de Ter Streep, het sonarschip van het Agentschap MDK. Met het kustwachtvliegtuig van OD Nature – bijgenaamd ‘de sniffer’ – gingen we de lucht in, vlogen doorheen uitlaatgassen van schepen en controleerden hun zwavel- en stikstofgehaltes.

En ook op land gingen opnames door. Enkele voorname gasten werden uitgenodigd om het vanuit hun vakgebied te hebben over de rol van de zee. Meer opnames op land zullen volgen, want elke dag wordt duidelijker hoezeer de activiteiten op onze Noordzee afhankelijk zijn van mensen en bezigheden op het vasteland.

Een fanfare voor de deur

Op 30 juli kreeg het IOBZ een fanfare voor de deur. Onder het tromgeroffel en kopergeblaas van de Harmonie Muzikale Kring Spoor Oostende werd toen de thuisbasis van het IOBZ in het Oostendse Havenhuis officieel ingehuldigd. Na een korte fanfareoptocht over Tettenbrug richting Havenhuis onthulde burgemeester Bart Tommelein in aanwezigheid van schepen Bart Plasschaert, haven-ceo Dirk Declerck, een handvol pers en het voltallige IOBZ-team het glinsterende IOBZ-plakkaat aan de deur. Het Havenhuis diende al enkele maanden als ons ‘basecamp’, maar nu het bord er hangt en ook de burgemeester zijn zegen gaf, kan niemand er nog aan twijfelen: hier huist een instituut!

Zeekoorts

Ik moet weer op zee gaan,
een goed schip en in 't verschiet
Een ster om op aan te sturen,
anders verlang ik niet.
Het rukken van 't wiel,
't gekraak van het hout,
het zeil er tegen,
Als de dag aanbreekt over grauwe zee,
door een mist van regen.

Want de roep van de rollende branding,
brekende op de kust,
Dreunt diep in het land in mijn oren en
laat mij nergens rust.
't Is stil hier,
'k verlang een stormdag,
met witte jagende wolken
En hoogopspattend schuim en meeuwen
om kronklende kolken.

Ik ben een gedoemde zwerver,
waar moet ik anders heen ?
Maar gelaten door de wind gaan,
weg uit de stad van steen.
Geen vrouw, geen haard verwacht mij.
Ik blijf ook liever zonder.
'k Heb genoeg aan een pijp op wacht,
en een glas in 't vooronder.

J. Slauerhoff

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.