Wanneer een slachtoffer aangifte doet, kan de politie een onderzoek starten. Aangifte doen van familiaal geweld is niet gemakkelijk aangezien het slachtoffer een band heeft met de dader. Een aangifte ondersteunt niet enkel het verwerkingsproces, het kan ook voorkomen dat de dader nog/opnieuw slachtoffers maakt.

Alle tussenkomsten van de politie Oostende in het kader van intrafamiliaal geweld worden geregistreerd. Bij iedere tussenkomst wordt aan de hand van een specifiek ontworpen risicotool de ernst van de situatie ingeschat. Op basis daarvan wordt beslist over volgende stappen. Niet iedere tussenkomst zal leiden tot een proces-verbaal, maar deze worden wel allemaal doorgegeven aan de sociale cel van de politie Oostende. De medewerkers van deze cel zijn specifiek opgeleid voor het omgaan met situaties van intrafamiliaal geweld. Binnen de twee maanden doen zij een herbezoek aan het gezin of nemen ze telefonisch contact op. De sociale cel verwijst ook door naar beschikbare hulpverlening.

De drempel voor aangifte verlagen kan door samen met het slachtoffer mee te gaan naar de lokale politie of door iemand van de lokale politie naar jouw bureau te laten komen om de aangifte van het slachtoffer te doen. Dit kan door te bellen naar 101 en te specifiëren waarom een slachtoffer niet naar het politiebureau kan komen voor aangifte.

De lokale politie Oostende kan slachtoffers ook helpen metcrisisopvang. Na 17.00 uur en in het weekend zijn zij de enigen die kunnen toeleiden naar de crisiskamer van Stad Oostende die er specifiek is voor slachtoffers van IFG.

(Update: 10 februari 2022)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.