Lunch je wijs XL

Hoofdthemas

Schrijf je in voor Lunch je wijs XL

1. Jonas Slaats - Religie, geweld en beeldvorming

Hoe verhouden religie, geweld en beeldvorming zich?
De huidige spanningen rond islam, extremisme en terrorisme lijken dat voor velen te bevestigen.

Maar klopt die inschatting wel?

2. Melanie Zonderman & Bram Degraeve (Platform ‘Kinderen op de Vlucht’) - Onze jongeren

Via het Platform wordt vastgesteld dat jongeren die (alleen) in België aankomen steeds kwetsbaarder zijn:
ze worden steeds jonger, de migratieroutes worden steeds langer, duurder en gevaarlijker.

3. Roxanna Janssens & Sarah Michel (Fedasil) - Terugkeer bespreekbaar maken

Hulpverleners van (ex)asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf die geconfronteerd worden met vraagstukken over vrijwillig terugkeer staan voor een lastige taak.
Getuigenissen, tips en handvaten om in dialoog te kunnengaan over het thema.

4. Lindsay Jeffries (CLB GO) - Trauma in de klas

Veel kinderen en jongeren krijgen te maken met ingrijpende gebeurtenissen die kunnen leiden tot chronische stress of zelfs trauma.
Dit kan een impact hebben op hun sociaal-emotionele ontwikkeling, waardoor ook het schools functioneren en welbevinden in het gedrang komt.
Wat kan jij hieraan doen als school, brugfiguur, leerkracht, maatschappelijk werker?

Timing – Onthaal: 08.30 uur | 09.00 -12.30 uur: Workshops | 12.30 uur: Netwerklunch

Voor meer informatie: interculturaliteit@oostende.be of T 059 25 86 67