Mangroves

Hoofdthemas

In het nationale park Tanbi Wetlands Complex (TWC), dat naast Banjul ligt en beschermd is onder de Internationale Ramsar Conventie, werden tussen 2020 en 2023 meer dan 15.000 mangrovestruiken aangeplant in samenwerking met de West African Bird Study Association (WABSA). Er wordt naar gestreefd de vroegere situatie - voor de schadelijke interventies van de mens - te herstellen en opnieuw mangroves aan te planten waar ze om verschillende redenen werden gekapt of afstierven. 

Een 10.000-tal mangroves overleefden en de doelstelling is om de komende drie jaren minstens 3.000 mangroves aan te planten. Het overstromingsgebied tussen Banjul en de Tanbi Wetlands komt hiervoor in aanmerking, maar ook andere locaties in het nationale park kunnen worden overwogen.

Het aanplanten van mangroves in de Tanbi Wetlands tenslotte levert een cruciale bijdrage tot het beschermen van het overstromingsgebied naast Banjul en aan het in stand houden van de essentiĆ«le rol die wetlands spelen als natuurlijke klimaatbuffer. 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.