Subsidie voor culturele en socio-culturele manifestaties

Hoofdthemas

Je wil een culturele manifestatie organiseren in Oostende maar dreigt kopje onder te gaan omwille van de hoge kostprijs?  Je kan een subsidie digitaal aanvragen bij de Cultuurdienst van de stad Oostende. Organisaties die een culturele manifestatie wensen te organiseren, kunnen immers onder bepaalde omstandigheden een subsidie genieten. Indien de kosten voor de manifestatie hoger zijn dan de inkomsten, dan kan het Stadsbestuur dit deficit voor een stuk subsidiëren. 

Het College van Burgemeester en Schepenen beoordeelt deze aanvraag en kent je eventueel een subsidie toe. Na de realisatie van jouw manifestatie dien je een stavingsdossier in met de nodige documenten die de uitgaven verantwoorden.

  1. Alvorens een aanvraag in te dienen, lees zeker het reglement na! subsregl cult en soccult GR 24-10-16.pdf164,5 Kb(pdf)
  2. Alle evenementen die plaatsvinden op het openbaar domein moeten 8 weken op voorhand aangevraagd worden via het digitale evenementenloket.Lees hier alle voorwaarden en dien je evenement in.

Mijn Oostende

Het subsidiedossier kan digitaal worden ingediend op ons platform Mijn Oostende.

Mijn Oostende

Registreren gaat gemakkelijk maar is noodzakelijk.

Verenigingen vinden op 'Mijn Oostende' een platform om een eigen pagina te beheren en kunnen er algemene info kwijt over hun organisatie.

Een dossier kan tussentijds worden opgeslagen.

Een vereniging én de dossiers kunnen door meerdere leden onderling worden behartigd.

Bovendien kan een gebruiker meerdere verenigingen beheren.


Start hier een subsidiedossier:

Mijn Oostende


JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.