Mantelzorg

Hoofdthemas

Mantelzorgers zijn échte helden. Vaak onzichtbaar, maar steeds van onschatbare waarde!

We vroegen of jij zo’n held kende die zich dagelijks inzet voor een familielid of een vriend.

Vijf sterren voor alle mantelzorgers!

We verzamelden alle dankbetuigingen in deze sterrengalerij. Op de Dag van de Mantelzorg stuurden we onze mantelzorgers een kaartje om hen extra in de bloemetjes zetten.

Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk waarvoor je vrij kiest. Het past niet binnen een vereniging of een organisatie. Mantelzorg overvalt je meestal. Soms gebeurt dit al op zeer jonge leeftijd. Er zijn in Oostende een pak inwoners als mantelzorger actief zonder dat ze hiervan bewust zijn. We willen mantelzorg met deze actie in de schijnwerpers zetten. Stad Oostende wil zijn vele mantelzorgers uitdrukkelijk bedanken en ondersteunen.

Lees alle dankbetuigingen op onze sterrengalerij

We praatten ook met enkele mantelzorgers. Lees hier de getuigenis van Sonja en de getuigenis van Nicole

Contact

Sociale dienst voor ouderen (SDO)

Gebouw
Huis Kooy
Hospitaalstraat 35 , 8400 Oostende
Tel./GSM
059 59 13 99
zorgvoorouderen@oostende.be