Heraanleg Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg

Hoofdthemas

Heraanleg Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg


Volg hier alle updates!

Blijf op de hoogte van de werken en schrijf in voor de digitale nieuwsbrief.

Teken hier in!


Update 12 september 2023

De werken in de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat (zone 1) verlopen vlot en zijn bijna klaar. Het verkeer kan hierdoor al op donderdag 14 september 2023 terug door, twee dagen vroeger dan voorzien.

De werken in zone 2 (Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat) starten daardoor al op donderdag 14 september 2023. Tijdens deze werken is de straat afgesloten voor het verkeer tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat, voetgangers en fietsers kunnen wel door. Beide kruispunten blijven steeds open voor alle verkeer. De Smedenstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Mariakerkelaan. Vanaf maandag 18 september 2023 wordt het kruispunt met de Leeuwerikenstraat afgesloten, zoals voorzien in de planning.


Update 28 augustus 2023

De heraanleg van de Mariakerkelaan (tussen de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg) gingen van start tijdens de week van 28 augustus 2023. Eerst vernieuwt de aannemer de hoofdkabels en -leidingen van water, elektriciteit, gas, openbare verlichting en internet. Daarna volgen de huisaansluitingen. Begin 2024 starten de wegen- en rioleringswerken.

3 werfzones

Er zijn drie werfzones. Zone 1 is het gedeelte van de Stuiverstraat tussen de Mariakerkelaan en de Duivenstraat. Daar wordt nog tot en met vandaag (30 augustus 2023) gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers (zone Louis Delhaize tot aan huisnummer 299). De Tuinstraat is afgesloten. De aannemer plaatst kabels en leidingen dwars op de Stuiverstraat ter hoogte van de Tuinstraat. Het verkeer kan door via tijdelijke verkeerslichten. De bushalte in de Stuiverstraat wordt dan verplaatst naar huisnummer 347.

In diezelfde zone wordt er gewerkt van 31 augustus tot en met 15 september 2023 in de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat.

De Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat vormt zone 2 van 18 tot en met 29 september 2023. Ook het kruispunt aan de Leeuwerikenstraat zit mee in de heraanleg, het kruispunt aan de Schapenstraat niet. De Smedenstraat is een doodlopende straat tijdens de werken.

De laatste zone (zone 3) is de Mariakerkelaan tussen de Leeuwerikenstraat en Torhoutsesteenweg. Er wordt gewerkt van 2 oktober tot en met 27 oktober 2023 vanaf het kruispunt met de Leeuwerikenstraat tot aan het fietspad van de Torhoutsesteenweg. Het verkeer kan steeds over het kruispunt met de Kroonlaan. Als de Torhoutsesteenweg afgesloten is, kan het verkeer van de Kroonlaan wegrijden via de Stuiverstraat.

Heraanleg huisaansluitingen

Vanaf 30 oktober worden in alle zones de huisaansluitingen voor water, gas, elektriciteit en internet heraangelegd. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten tijdens de werken, garages blijven bereikbaar. Het einde van de werkzaamheden is voorzien in december 2023.

Wegen- en rioleringswerken

Begin 2024 starten de wegen- en rioleringswerken in deze zones. Voor de start van de werken krijgen de bewoners meer informatie over het ontwerp en de timing tijdens een bewonersvergadering.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.