Heraanleg Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg

Hoofdthemas

Heraanleg Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg


Volg hier alle updates!

Blijf op de hoogte van de werken en schrijf in voor de digitale nieuwsbrief.

Teken hier in!


Update 20 december 2023

De vernieuwingswerken aan de hoofdleidingen en kabels van water, elektriciteit, gas, openbare verlichting en internet zijn succesvol afgerond. De aansluitende werken voor de overkoppeling van de huisaansluitingen zullen na de feestdagen plaatsvinden.

De start van de overkoppelingen van de huisaansluitingen voor water, elektriciteit, gas en internet op het nieuwe net is voorzien vanaf 8 januari 2024 en zouden rond eind februari klaar zijn. Er wordt eerst gewerkt tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat, daarna volgen de werken tussen de Schapenstraat en de Torhoutsesteenweg. Tijdens deze werken is er doorgaand verkeer mogelijk in de Mariakerkelaan. Er zijn dan alleen plaatselijk werfputten in het voetpad en een bezetting van parkeerplaatsen voor werfvoertuigen in de directe omgeving.

Op een aantal plaatsen worden nog aansluitingen van water, gas, elektriciteit en internet vernieuwd. De betrokken bewoners worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht door de verschillende nutsmaatschappijen. 

De wegen- en rioleringswerken starten in de eerste helft van 2024. Een concrete timing wordt binnenkort bekend gemaakt. Er volgt ook nog een bewonersvergadering (waarvoor alle omwonenden worden uitgenodigd).


Update 5 oktober 2023

De werken voor de vernieuwing van de hoofdleidingen- en kabels van water, elektriciteit, gas, openbare verlichting en internet verlopen vlot en zullen eind volgende week afgerond worden.

Tijdens de week van 16 oktober 2023 moeten de hoofdleidingen- en kabels van gas en elektriciteit nog gekoppeld worden aan de bestaande omliggende netten. Hierdoor is een tijdelijke onderbreking van gas- of elektriciteitsgebruik mogelijk bij de omwonenden. Fluvius zal de bewoners verwittigen die hiervan hinder kunnen ondervinden.

Vanaf 16 oktober 2023 zal er terug doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Mariakerkelaan. Er is alleen plaatselijk nog een bezetting van parkeerplaatsen voor werfmateriaal en -voertuigen.

Na deze werken moeten de huisaansluitingen voor water, elektriciteit, gas en internet nog gekoppeld worden op de nieuwe netten. Een concrete timing volgt binnenkort.


Update 26 september 2023

De werken in de Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat (zone 2) zijn bijna klaar. Op woensdag 27 september 2023 is er terug verkeer mogelijk.

Door het vlotte verloop, kunnen de werken in zone 3 (Mariakerkelaan tussen Leeuwerikenstraat en Torhoutsesteenweg) al starten op woensdag 27 september 2023. Tijdens deze werken is de straat in fasen afgesloten. Er zal altijd doorgang zijn van de Kroonlaan naar de Torhoutsesteenweg enerzijds en de Leeuwerikenstraat anderzijds. Het kruispunt met de Leeuwerikenstraat blijft open voor alle verkeer.

De fasering in zone 3 ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: start van de werken tussen het kruispunt van de Leeuwerikenstraat tot aan de Kroonlaan (zijde even huisnummers)
  • Fase 2: werkzaamheden vanaf de Kroonlaan tot aan de Torhoutsesteenweg (zijde even huisnummers)
  • Fase 3: start van de werken van de Torhoutsesteenweg tot aan de Kroonlaan (zijde oneven huisnummers)
  • Fase 4: werkzaamheden van de Kroonlaan tot aan de Leeuwerikenstraat ((zijde oneven huisnummers)

Deze werken zouden voltooid zijn voor de herfstvakantie (30 oktober tot en met 5 november 2023)

Aansluitende volgen de werken voor de overkoppelingen van de huisaansluitingen. Deze werken zullen waarschijnlijk ook in 3 zones gebeuren:

  • Zone 1: van de Stuiverstraat tot aan de Schapenstraat
  • Zone 2: van de Schapenstraat tot aan de Leeuwerikenstraat
  • Zone 3: van de Leeuwerikenstraat tot de Torhoutsesteenweg

De aannemer die deze werken uitvoert, brengt de bewoners op de hoogte.

Tijdens deze werken zal er altijd verkeer mogelijk zijn in de Mariakerkelaan.

Mobiliteit in zone 3 (fase 1 en 4)

Mobiliteit in zone 3 (fase 2 en 3)


Update 12 september 2023

De werken in de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat (zone 1) verlopen vlot en zijn bijna klaar. Het verkeer kan hierdoor al op donderdag 14 september 2023 terug door, twee dagen vroeger dan voorzien.

De werken in zone 2 (Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat) starten daardoor al op donderdag 14 september 2023. Tijdens deze werken is de straat afgesloten voor het verkeer tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat, voetgangers en fietsers kunnen wel door. Beide kruispunten blijven steeds open voor alle verkeer. De Smedenstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Mariakerkelaan. Vanaf maandag 18 september 2023 wordt het kruispunt met de Leeuwerikenstraat afgesloten, zoals voorzien in de planning.


Update 28 augustus 2023

De heraanleg van de Mariakerkelaan (tussen de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg) gingen van start tijdens de week van 28 augustus 2023. Eerst vernieuwt de aannemer de hoofdkabels en -leidingen van water, elektriciteit, gas, openbare verlichting en internet. Daarna volgen de huisaansluitingen. Begin 2024 starten de wegen- en rioleringswerken.

3 werfzones

Er zijn drie werfzones. Zone 1 is het gedeelte van de Stuiverstraat tussen de Mariakerkelaan en de Duivenstraat. Daar wordt nog tot en met vandaag (30 augustus 2023) gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers (zone Louis Delhaize tot aan huisnummer 299). De Tuinstraat is afgesloten. De aannemer plaatst kabels en leidingen dwars op de Stuiverstraat ter hoogte van de Tuinstraat. Het verkeer kan door via tijdelijke verkeerslichten. De bushalte in de Stuiverstraat wordt dan verplaatst naar huisnummer 347.

In diezelfde zone wordt er gewerkt van 31 augustus tot en met 15 september 2023 in de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat.

De Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat vormt zone 2 van 18 tot en met 29 september 2023. Ook het kruispunt aan de Leeuwerikenstraat zit mee in de heraanleg, het kruispunt aan de Schapenstraat niet. De Smedenstraat is een doodlopende straat tijdens de werken.

De laatste zone (zone 3) is de Mariakerkelaan tussen de Leeuwerikenstraat en Torhoutsesteenweg. Er wordt gewerkt van 2 oktober tot en met 27 oktober 2023 vanaf het kruispunt met de Leeuwerikenstraat tot aan het fietspad van de Torhoutsesteenweg. Het verkeer kan steeds over het kruispunt met de Kroonlaan. Als de Torhoutsesteenweg afgesloten is, kan het verkeer van de Kroonlaan wegrijden via de Stuiverstraat.

Heraanleg huisaansluitingen

Vanaf 30 oktober worden in alle zones de huisaansluitingen voor water, gas, elektriciteit en internet heraangelegd. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten tijdens de werken, garages blijven bereikbaar. Het einde van de werkzaamheden is voorzien in december 2023.

Wegen- en rioleringswerken

Begin 2024 starten de wegen- en rioleringswerken in deze zones. Voor de start van de werken krijgen de bewoners meer informatie over het ontwerp en de timing tijdens een bewonersvergadering.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.