Heraanleg Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg

Hoofdthemas

Heraanleg Mariakerkelaan tussen Stuiverstraat en Torhoutsesteenweg


Volg hier alle updates!

Blijf op de hoogte van de werken en schrijf in voor de digitale nieuwsbrief.

Teken hier in!


Update 17 juli 2024

De werken in de Mariakerkelaan zijn nog steeds aan de gang. Vanaf maandag 22 juli 2024 start het bouwverlof en is de aannemer met verlof tot en met 16 augustus 2024. 

De voorbereidende werken voor fase 1 zijn afgerond, de rijweg en het voetpad worden volledig verhard voor het bouwverlof. Gedurende het bouwverlof zal het verkeer in beide richtingen worden opengesteld.

De gewijzigde verkeerssituatie in de omgeving blijft van kracht tijdens het bouwverlof.

Op maandag 19 augustus 2024 hervat de aannemer de werkzaamheden van fase 1. Dat wil zeggen dat de straat dan terug afgesloten wordt voor alle verkeer tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat.

We geven ook al mee dat de glascontainer aan het pleintje ter hoogte van de Kroonlaan tijdelijk verplaatst wordt naar de Leeuwerikenstraat ter hoogte van huisnummer 81. De glascontainer zal zich daar bevinden van begin september tot het einde van de wegenwerken (mei 2025).


Update 20 juni 2024

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Mariakerkelaan verlopen vlot.

De aannemer stelde vast dat er in fase 1 - voor de plaatsing van de nieuwe riolering - geen voorbereidende werken nodig zijn. De aannemer zal daarom vroeger starten met de rioleringswerkzaamheden.

Deze week start de vernieuwing van de huisaansluitingen op de vuilwaterriolering aan de zijde van de even huisnummers. Het voetpad wordt tijdelijk hersteld met mager beton, om zo een doorgang voor de voetgangers te voorzien.

Aansluitend beginnen we met de aanleg van de regenwaterriool in de straat en de verdere aankoppeling van de huisaansluitingen. Voor het bouwverlof wordt alles hersteld met mager beton, zodat de straat tijdens het bouwverlof weer kan worden opengesteld voor alle verkeer. De huidige verkeers- en mobiliteitsmaatregelen blijven wel behouden.

Na het bouwverlof - half augustus - starten de rioleringswerken aan de zijde van de oneven huisnummers.

Half november zijn de werken in fase 1 afgewerkt. Aansluitend starten de werken in fase 2. Als er geen voorbereidende werken nodig blijken te zijn, kan ook hier de timing naar voor geschoven worden.

Bekijk hier de aangepaste fasering.


Update 7 juni 2024

Vrijdag vond een eerste evaluatie plaats over de verkeersmaatregelen naar aanleiding van de heraanleg van de Mariakerkelaan. Voor een betere verkeerscirculatie van en naar de winkels werd beslist om de betonblokken terug weg te nemen aan de Steensedijk ter hoogte van de private weg naar de winkels (Lidl, Kruidvat, Gamma e.d.). Door deze aanpassing is de doorgang naar de winkels weer mogelijk vanuit en naar de Steensedijk. De Stad blijft de verkeersveiligheid verder monitoren en zal de situatie opnieuw evalueren als de werken aan de Mariakerkelaan afgelopen zijn.


Update 29 mei 2024

De heraanleg van de Mariakerkelaan (tussen de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg) startte eind augustus al met de vernieuwing van de nutsleidingen. Vanaf maandag 3 juni 2024 starten de wegen- en rioleringswerken. We geven je de timing en fasering mee.

Bekijk hier de fasering

FASE 1: TUSSEN STUIVERSTRAAT EN SCHAPENSTRAAT

Vanaf maandag 3 juni 2024 tot aan het bouwverlof (20 juli 2024) zijn er voorbereidende werken. Van 19 augustus tot half oktober 2024 wordt de straat opgebroken en volgen de rioleringswerken. Vanaf half oktober tot aan het kerstverlof vernieuwen we de rijweg en plaatsen we alle verhardingen.

FASE 2: TUSSEN SCHAPENSTRAAT EN LEEUWERIKENSTRAAT

Van 4 tot 15 november 2024 staan de voorbereidende werken op het programma. Van 18 november 2024 tot half maart 2025 volgen de rioleringswerken en van eind maart tot half mei 2025 komen de wegenwerken aan bod.

FASE 3: TUSSEN LEEUWERIKENSTRAAT EN TORHOUTSESTEENWEG

De voorbereidende werken vinden plaats van 6 tot 17 januari 2025. Daarna volgen de rioleringswerken (van 20 januari tot 11 april 2025). De wegenwerken ten slotte beginnen op 21 april en duren tot eind juni 2025.

HUISVUILOPHALING EN MINDERHINDERKAART

Plaats huisafval-, pmd-zakken en karton tijdens de werkzaamheden op de verzamelpunten op de dichtstbijzijnde bereikbare hoek.

Door de werken zullen garages soms niet toegankelijk zijn. Garagehouders in de Mariakerkelaan kunnen in dat geval een minderhinderkaart aanvragen bij het parkeerloket in de Gistelsesteenweg 1C (T 0484 61 29 61 of parkeerloket@ag-oostende.be). Met zo’n kaart kunt u tijdens de werken parkeren op het openbaar domein. Breng de volgende documenten mee:

  • kentekenbewijs deel 1 (voor een bedrijfswagen zal u moeten beschikken over een werkgeversattest)
  • identiteitskaart
  • akte of huurovereenkomst van de woning/garage

GEVELTUINTJE

Geïnteresseerd in een geveltuintje? Kijk op www.oostende.be/geveltuintje en doe tijdig een aanvraag.

VERKEERSMAATREGELEN

Om alles vlot en veilig te laten verlopen, nemen we enkele verkeersmaatregelen. In fase 1 is er nog doorgaand verkeer mogelijk in de Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Torhoutsesteenweg. Vanaf fase 2 is er opnieuw verkeer mogelijk in het gedeelte tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat. Hou er ook rekening mee dat in de straten van en naar de Torhoutsesteenweg de rijrichting tijdelijk wordt gewijzigd.

Rode pijl = gewijzigde rijrichting

Zwarte pijl = rijrichting behouden

Verkeersmaatregelen fase 1
Verkeersmaatregelen fase 2+3

De maatregelen worden ter plaatse duidelijk gesignaleerd.


Update 24 mei 2024

Op donderdag 23 mei 2024 vond de bewonersvergadering plaats. De aanwezigen kregen de plannen en timing te zien voor de werken die starten op 3 juni 2024.

Je kan de presentatie hier nog eens bekijken


Update 20 december 2023

De vernieuwingswerken aan de hoofdleidingen en kabels van water, elektriciteit, gas, openbare verlichting en internet zijn succesvol afgerond. De aansluitende werken voor de overkoppeling van de huisaansluitingen zullen na de feestdagen plaatsvinden.

De start van de overkoppelingen van de huisaansluitingen voor water, elektriciteit, gas en internet op het nieuwe net is voorzien vanaf 8 januari 2024 en zouden rond eind februari klaar zijn. Er wordt eerst gewerkt tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat, daarna volgen de werken tussen de Schapenstraat en de Torhoutsesteenweg. Tijdens deze werken is er doorgaand verkeer mogelijk in de Mariakerkelaan. Er zijn dan alleen plaatselijk werfputten in het voetpad en een bezetting van parkeerplaatsen voor werfvoertuigen in de directe omgeving.

Op een aantal plaatsen worden nog aansluitingen van water, gas, elektriciteit en internet vernieuwd. De betrokken bewoners worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht door de verschillende nutsmaatschappijen. 

De wegen- en rioleringswerken starten in de eerste helft van 2024. Een concrete timing wordt binnenkort bekend gemaakt. Er volgt ook nog een bewonersvergadering (waarvoor alle omwonenden worden uitgenodigd).


Update 5 oktober 2023

De werken voor de vernieuwing van de hoofdleidingen- en kabels van water, elektriciteit, gas, openbare verlichting en internet verlopen vlot en zullen eind volgende week afgerond worden.

Tijdens de week van 16 oktober 2023 moeten de hoofdleidingen- en kabels van gas en elektriciteit nog gekoppeld worden aan de bestaande omliggende netten. Hierdoor is een tijdelijke onderbreking van gas- of elektriciteitsgebruik mogelijk bij de omwonenden. Fluvius zal de bewoners verwittigen die hiervan hinder kunnen ondervinden.

Vanaf 16 oktober 2023 zal er terug doorgaand verkeer mogelijk zijn in de Mariakerkelaan. Er is alleen plaatselijk nog een bezetting van parkeerplaatsen voor werfmateriaal en -voertuigen.

Na deze werken moeten de huisaansluitingen voor water, elektriciteit, gas en internet nog gekoppeld worden op de nieuwe netten. Een concrete timing volgt binnenkort.


Update 26 september 2023

De werken in de Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat (zone 2) zijn bijna klaar. Op woensdag 27 september 2023 is er terug verkeer mogelijk.

Door het vlotte verloop, kunnen de werken in zone 3 (Mariakerkelaan tussen Leeuwerikenstraat en Torhoutsesteenweg) al starten op woensdag 27 september 2023. Tijdens deze werken is de straat in fasen afgesloten. Er zal altijd doorgang zijn van de Kroonlaan naar de Torhoutsesteenweg enerzijds en de Leeuwerikenstraat anderzijds. Het kruispunt met de Leeuwerikenstraat blijft open voor alle verkeer.

De fasering in zone 3 ziet er als volgt uit:

  • Fase 1: start van de werken tussen het kruispunt van de Leeuwerikenstraat tot aan de Kroonlaan (zijde even huisnummers)
  • Fase 2: werkzaamheden vanaf de Kroonlaan tot aan de Torhoutsesteenweg (zijde even huisnummers)
  • Fase 3: start van de werken van de Torhoutsesteenweg tot aan de Kroonlaan (zijde oneven huisnummers)
  • Fase 4: werkzaamheden van de Kroonlaan tot aan de Leeuwerikenstraat ((zijde oneven huisnummers)

Deze werken zouden voltooid zijn voor de herfstvakantie (30 oktober tot en met 5 november 2023)

Aansluitende volgen de werken voor de overkoppelingen van de huisaansluitingen. Deze werken zullen waarschijnlijk ook in 3 zones gebeuren:

  • Zone 1: van de Stuiverstraat tot aan de Schapenstraat
  • Zone 2: van de Schapenstraat tot aan de Leeuwerikenstraat
  • Zone 3: van de Leeuwerikenstraat tot de Torhoutsesteenweg

De aannemer die deze werken uitvoert, brengt de bewoners op de hoogte.

Tijdens deze werken zal er altijd verkeer mogelijk zijn in de Mariakerkelaan.

Mobiliteit in zone 3 (fase 1 en 4)

Mobiliteit in zone 3 (fase 2 en 3)


Update 12 september 2023

De werken in de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat (zone 1) verlopen vlot en zijn bijna klaar. Het verkeer kan hierdoor al op donderdag 14 september 2023 terug door, twee dagen vroeger dan voorzien.

De werken in zone 2 (Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat) starten daardoor al op donderdag 14 september 2023. Tijdens deze werken is de straat afgesloten voor het verkeer tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat, voetgangers en fietsers kunnen wel door. Beide kruispunten blijven steeds open voor alle verkeer. De Smedenstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Mariakerkelaan. Vanaf maandag 18 september 2023 wordt het kruispunt met de Leeuwerikenstraat afgesloten, zoals voorzien in de planning.


Update 28 augustus 2023

De heraanleg van de Mariakerkelaan (tussen de Stuiverstraat en de Torhoutsesteenweg) gingen van start tijdens de week van 28 augustus 2023. Eerst vernieuwt de aannemer de hoofdkabels en -leidingen van water, elektriciteit, gas, openbare verlichting en internet. Daarna volgen de huisaansluitingen. Begin 2024 starten de wegen- en rioleringswerken.

3 werfzones

Er zijn drie werfzones. Zone 1 is het gedeelte van de Stuiverstraat tussen de Mariakerkelaan en de Duivenstraat. Daar wordt nog tot en met vandaag (30 augustus 2023) gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers (zone Louis Delhaize tot aan huisnummer 299). De Tuinstraat is afgesloten. De aannemer plaatst kabels en leidingen dwars op de Stuiverstraat ter hoogte van de Tuinstraat. Het verkeer kan door via tijdelijke verkeerslichten. De bushalte in de Stuiverstraat wordt dan verplaatst naar huisnummer 347.

In diezelfde zone wordt er gewerkt van 31 augustus tot en met 15 september 2023 in de Mariakerkelaan tussen de Stuiverstraat en de Schapenstraat.

De Mariakerkelaan tussen de Schapenstraat en de Leeuwerikenstraat vormt zone 2 van 18 tot en met 29 september 2023. Ook het kruispunt aan de Leeuwerikenstraat zit mee in de heraanleg, het kruispunt aan de Schapenstraat niet. De Smedenstraat is een doodlopende straat tijdens de werken.

De laatste zone (zone 3) is de Mariakerkelaan tussen de Leeuwerikenstraat en Torhoutsesteenweg. Er wordt gewerkt van 2 oktober tot en met 27 oktober 2023 vanaf het kruispunt met de Leeuwerikenstraat tot aan het fietspad van de Torhoutsesteenweg. Het verkeer kan steeds over het kruispunt met de Kroonlaan. Als de Torhoutsesteenweg afgesloten is, kan het verkeer van de Kroonlaan wegrijden via de Stuiverstraat.

Heraanleg huisaansluitingen

Vanaf 30 oktober worden in alle zones de huisaansluitingen voor water, gas, elektriciteit en internet heraangelegd. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten tijdens de werken, garages blijven bereikbaar. Het einde van de werkzaamheden is voorzien in december 2023.

Wegen- en rioleringswerken

Begin 2024 starten de wegen- en rioleringswerken in deze zones. Voor de start van de werken krijgen de bewoners meer informatie over het ontwerp en de timing tijdens een bewonersvergadering.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.