Heraanleg Marie-Joséplein

Blijf op de hoogte!

Wil je updates ontvangen in je mailbox over deze werkzaamheden? Schrijf je hier in!


Update 10 maart 2024

De werken voor de heraanleg zijn achter de rug. Op 22 maart 2024 om 17.00 uur wordt het vernieuwde Marie-Joséplein feestelijk geopend.


Update 29 januari 2024

De werken voor de heraanleg van het Marie-Joséplein lopen ten einde. De betegeling van het plein is volledig afgewerkt en het plein is vanaf volgende week grotendeels toegankelijk.

Vanaf dinsdag 30 januari 2024 tot en met donderdag 1 februari 2024 zal het kruispunt met de Sint-Sebastiaansstraat afgesloten worden voor het vernieuwen van het kruispunt zelf.

Er zal doorgang zijn voor voetgangers van en naar de Sint-Sebastiaansstraat, plaatselijk verkeer zal voor de duur van de werken omgeleid worden langs de Ooststraat en de Lijnbaanstraat naar de Sint-Sebastiaansstraat.

Tot slot leggen we de groenvoorziening verder aan en wordt het nieuwe tramschuilhuisje geïnstalleerd.

Eind februari zou alles moeten afgewerkt en in gebruik genomen zijn.


Update 19 december 2023

De werken voor de heraanleg van het Marie-Joséplein zijn nog steeds aan de gang en verlopen volgens schema. De grondwerken zijn voltooid en de aannemer is nu volop bezig met het plaatsen van de betegeling.

Vóór de kerstvakantie zal de betegeling langs de winkels aan het Marie-Joséplein voltooid zijn, waardoor er een ruime doorgang langs de gehele werkzone mogelijk zal zijn.

Tijdens de kerstvakantie werkt de aannemer niet.

Na de kerstvakantie wordt er verder gewerkt aan de betegeling. De groenvoorziening krijgt verder vorm en ook de installatie van een nieuw tramschuilhuisje staat dan op de planning.


Update 30 oktober 2023

De werken zijn nog steeds volop aan de gang en verlopen volgens schema. De vernieuwing van de riolering is voltooid en de aannemer is begonnen met de aanleg van de fundering en de plaatsing van de goten.

Tijdens de herfstvakantie werkt de aannemer enkel op donderdag 2 en vrijdag 3 november 2023. De doorgang langs de gehele werkzone blijft mogelijk.


Update 21 september 2023

De wekelijkse huisvuilophaling (restafval, papier-karton en pmd) vindt plaats op de volgende ophaalpunten:

  • De hoek Hendrik Serruyslaan – Wittenonnenstraat, kant van de Grote Post
  • De hoek Sint-Sebastiaansstraat – Christinastraat, voor de parkeervakken
  • In het begin van de Adolf Buylstraat, tegen de heras hekken van de werf
  • Op de hoek van de Leopold II-laan en Marie-Joséplein, de overkant van Hotel Du Parc, achter de taxistandplaatsen


Update 12 september 2023

De wekelijkse ophaling van organisch afval op dinsdag  van 11.00 tot 11.20 uur wordt tijdens de werken verplaatst naar een tijdelijke locatie ter hoogte van de glascontainers in de Leopold II-laan.


Update 24 augustus 2023

Op 11 september 2023 start de aannemer met de wegen- en rioleringswerken op het Marie-Joséplein. Ook de tramschuilhuisjes worden vernieuwd en er komt een verhoogd plantvak met zitrand op het plein.

De werken verlopen gefaseerd en in drie werfzones.

De werken gaan van start op 11 september 2023 en zullen duren tot eind februari 2024.

Tijdelijke tramhalte

De tramhalte aan het Marie-Joséplein (richting De Panne) kan niet gebruikt worden tijdens de werken. Er komt vanaf 11 september tot het einde van de werken een tijdelijke halte deels op de rijweg, in de Hendrik Serruyslaan tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Sebastiaansstraat. Deze halte wordt tussen 28 augustus en 8 september 2023 geplaatst.

3 werfzones voor wegen- en rioleringswerken

Er zijn drie werfzones, op 11 september 2023 start de aannemer met de voorbereidingen voor de rioleringswerken. Het einde van de werken is voorzien eind februari 2024, bij gunstige weersomstandigheden en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Zone 1 omvat het kruispunt van de Sint-Sebastiaansstraat en de Hendrik Serruyslaan. Op 11 september 2023 start daar de opbraak van de verharding en worden grondwaterfilters geplaatst. De rioleringswerken vinden plaats van 18 september tot en met 6 oktober 2023.

Het Marie-Joséplein tussen de Sint-Sebastiaansstraat en de Adolf Buylstraat vormt zone 2. Ook in deze zone start de opbraak van de verharding en de plaatsing grondwaterfilters op 11 september. Vanaf 25 september tot en met 6 oktober 2023 volgen de rioleringswerken en de aansluiting van de hoofdleiding en aan de woningen en handelszaken. De betegeling en plaatsing van het tramschuilhuisje vinden plaats van 8 januari tot eind februari 2024.

Zone 3 is het Marie-Joséplein vanaf de Adolf Buylstraat richting Leopold II-laan.

Na de opbraak van de verharding en plaatsing van de grondwaterfilters starten de rioleringswerken vanaf 9 oktober tot eind oktober 2023. De betegeling volgt vanaf 8 januari tot eind februari 2024.

Bereikbaarheid en leveringen

Tijdens de rioleringswerken, tussen 18 september en eind oktober 2023, zal er het meeste hinder zijn. Er is dan geen doorgaand voetgangersverkeer mogelijk. Woningen blijven altijd bereikbaar. Als een handelszaak op bepaalde momenten toch niet bereikbaar zal zijn (voor de veiligheid van de werknemers en voetgangers), dan worden de handelaars hiervan tijdig op de hoogte gebracht.


Meer info bij de directie Openbaar Domein – cel Wegen en Riolen, T 059 80 55 00 of openbaardomein@oostende.be 

Gepubliceerd op maandag 21 augustus 2023 0.00 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.