Markten en braderieën

Hoofdthemas

In Oostende vindt u een markt op donderdag van 07.00 uur tot 13.00 uur op het Wapenplein, de Groentemarkt en het Mijnplein, op zaterdag van 07.00 uur tot 13.00 uur op het Wapenplein en de Groentemarkt en op zondag (bloemenmarkt) van 07.00 uur tot 13.00 uur op het Wapenplein.  Er is geen bloemenmarkt op het Wapenplein op 1 januari (nieuwjaar) en 25 december (kerstdag). Op Valentijnsdag is er wel bloemenmarkt.


Detailverkoop van vis en garnaal heeft dagelijks plaats op de vismarkt (de "Vistrap") en op de Visserskaai.


Aanvragen

Economie: maak een afspraak


Avondmarkt/Rommelmarkt/Braderie

In de loop van het jaar worden ook heel wat avondmarkten georganiseerd door diverse organisaties.


In verscheidene stadswijken organiseren de handelaarsbonden braderieën. Zij moeten de toestemming ervoor in het begin van elk jaar aanvragen bij het Stadsbestuur. Handelaars die wensen deel te nemen aan een braderie, moeten dit met de organiserende handelaarsbond afspreken.


Wat

De gemeente organiseert een braderie of geeft aan een handelaarsvereniging de toelating om een braderie te organiseren. Een handelaarsvereniging die een braderie wil organiseren, vraagt daarvoor toestemming aan het college van burgemeester en schepenen. Een braderie mag op andere plaatsen dan de openbare weg plaatsvinden, bijvoorbeeld in een winkelgalerij.

Voorwaarden

U hebt geen leurkaart nodig om deel te nemen aan de braderie, maar u moet wel kunnen bewijzen dat u handelaar bent.

  • Lokale handelaars die een kraam voor hun winkel hebben, zijn niet verplicht zich te identificeren. Hun uithangbord doet dienst als identificatie.
  • Handelaars, verenigingen en organisaties van buiten de gemeente die op uitnodiging deelnemen, moeten zich tijdens de hele verkoopperiode identificeren. Zij moeten ook vooraf van de gemeente toelating hebben gekregen om te mogen deelnemen.

Procedure

U vraagt de toelating aan het college van burgemeester en schepenen.


Afspraak m.b.t. organisatie braderie, avondmarkt,...

U kunt een afspraak maken m.b.t. de toelating voor het organiseren van een braderie, avondmarkt,...

Economie: maak een afspraak