MAtchUP

MAtchUP

Hoofdthemas

Hoe willen we dat onze steden eruitzien? 


MAtchUP is een EU gefinancieerd Smart City-project met als doel het creëren en aannemen van oplossingen om stedelijke problemen slim om te buigen in kansen en zo de levenskwaliteit van burgers te bevorderen en de lokale economie te stimuleren.
Het uiteindelijke doel is het creëren van een welvarende en leefbare samenleving door middel van gerichte acties om energie-efficiëntie te verbeteren, mobiliteit te verduurzamen en te investeren in technologie die als model kan dienen voor stedelijke transformatie in andere Europese steden en daarbuiten. MAtchUP omvat in drie lighthouse cities en vier follower cities die hun krachten bundelen om hun sociale, economische en milieugerelateerde modellen te herzien en tevens de sociale inclusie, leefbaarheid en welvaart voor hun burgers te bevorderen.

Interview: SMART SOLUTIONS FOR OVER-TOURISTED CITIES

Een burgergerichte aanpak

Een slimme stad worden betekent de juiste diensten en technologieën op maat van burgers en hun stedelijke omgeving aanbieden. Door slimme en innovatieve implementatie van technologie-gedreven oplossingen en niet-technische acties, worden steden aantrekkelijker voor burgers en bedrijven. Een burgergerichte aanpak is hierbij cruciaal voor het succes van een slimme stad. MAtchUP-initiatieven zullen dan ook in grote mate gericht zijn op burgers die een actieve rol zullen spelen in de co-creatie van nieuwe stedelijke strategieën. Energie

MINDER ENERGIEVERBRUIK, MEER OPLOSSINGEN

MAtchUP streeft d.m.v. van een aantal gerichte interventies een hogere energieprestatie na:

  • verhogen energie-effi ciëntie in gebouwen;
  • vergroten aandeel hernieuwbare energie in de energievoorziening;
  • implementatie van geavanceerde energiebeheersystemen in combinatie met innovatieve opslag.

Daarnaast wordt ook de nodige aandacht geschonken aan het beheer van de stedelijke energie-infrastructuur waarbij innovatieve opslagtechnologieën geïntegreerd worden om de algemene prestaties en het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te verbeteren. Diverse innovatieve beheersystemen zullen worden ingezet, van slimme meters tot oplaadmogelijkheden om de impact op het net te verminderen

VERHOGING VAN ENERGIE-EFFICIËNTIE MET 45%


Mobiliteit

SLIMME OPLOSSINGEN, BETERE MOBILITEIT

Nieuwe elektromobiele oplossingen, zowel voor personen en goederen zoals elektrische voertuigen en laadpalen zullen in MAtchUP worden uitgerold. De meest relevante acties die MAtchUP op dit gebied zal uitvoeren zijn:

  • vervangen van conventionele voertuigen: meer dan 150 EV zullen worden geïntroduceerd;
  • implementatie van circa 120 innovatieve laadpalen voor e-voertuigen en e-bussen;
  • verbeterde logistieke oplossingen, zoals last mile logistiek op basis van e-bikes, en;
  • multimodale strategieën.

BESPARING VAN 4,000 TON CO2 PER JAAR


ICT

VERBONDEN STEDEN, LEEFBARE SAMENLEVING

MAtchUP zal ICT-oplossingen ontwikkelen voor een beter beheer van de planning, controle en onderhoud van de stedelijke infrastructuur als ook operationele technologieën in gebouwen, energie- en transporttoepassingen om betere diensten mogelijk te maken voor burgers en bedrijven. Een Open ICT-specifi catiemodel zal tot stand gebracht worden waarbij een gemeenschappelijke aanpak voor alle functionele eisen, architectuur en datastructuur gedefi nieerd en ontwikkeld wordt. In het licht van dit Open Specifi catiemodel, zullen de huidige aanwezige ICT-modellen verbeterd worden door middel van oplossingen die volledig geïntegreerd en op maat van de steden ontwikkeld zijn.

SLIMME INTEGRATIE VAN STADSDIENSTEN


Burgers

SLIMME STEDEN, STEDEN VOOR DE BURGER

MAtchUP wil steden herontwerpen door technische oplossingen aan te vullen met een reeks niet-technische maatregelen zoals het verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid, duurzame tewerkstellingsinitiatieven, uitwisseling van stafmedewerkers, begeleiding en valideren van innovatieve businessmodellen. Verschillende actoren - beleidsmakers, universiteiten, industrie, investeerders en vooral burgers - zullen hun krachten bundelen om slimme modellen van innovatie, inclusie en welvaart te ontwikkelen en zo de leefbaarheid van steden te vergroten. MAtchUP wil de transformatiestrategieën van steden via burgerparticpatie duurzaam en inclusief versterken. Bovendien wenst het burgers te engageren om deel te nemen en hun stem te laten horen in de beleidsplannen.

90,000 BETROKKEN BURGERS UIT 3 REGIO’S

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.