Materiaal rond middelen voor intermediairen

HOE GA JE OM MET ALCOHOLPROBLEMEN IN GEZINNEN MET JONGE KINDEREN?

De stad Oostende ontwikkelde een leidraad voor intermediairen rond de problematiek van alcoholproblemen in gezinnen met jonge kinderen. De leidraad bevat informatie rond onder meer alcohol, alcoholafhankelijkheid, de invloed ervan op de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen én tips over hoe u hier als professional mee om kunt.  

Deze leidraad is kosteloos te verkrijgen bij Chloë Van Deputte via Chloe.VanDeputte@oostende.be of op het nummer 059 25 86 06. De inhoud werd tevens vertaald naar een vormingsaanbod, waarvan de modules gegeven worden door een preventiewerker van het CGG Noord-West-Vlaanderen. 

 

DOSSIERS

Voor intermediairen ontwikkelde VAD uitgebreide dossiers met heel wat wetenschappelijke literatuur, recente cijfers en een synthese van de belangrijkste bevindingen rond verschillende thema's: 


INVENTARIS VAN EDUCATIEVE, PREVENTIEVE EN CURATIEVE MATERIALEN OVER PSYCHOACTIEVE MEDICATIE

Voor intermediairen en clinici maakte VAD een overzicht van het huidige aanbod aan informatieve materialen over psychoactieve materialen. 


VOORSCHRIJVEN VAN BENZODIAZEPINES AAN ILLEGALE DRUGGEBRUIKERS

Specifiek voor clinici een draaiboek en richtlijnen ontwikkeld door VAD rond het voorschrijven van benzodiazepines aan illegale druggebruikers. 

Richtlijnen bij het voorschrijven van benzodiazepines aan illegale druggebruikers


RICHTLIJNEN VOOR DE DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN ADHD BIJ (JONG)VOLWASSENEN MET EEN VERSLAVINGS-PROBLEMATIEK

Vad ontwikkelde voor clinici een leidraad en richtlijnen voor de diagnose en de behandeling van ADHD bij (jong) volwassenen met een overzicht van de beschikbare literatuur.  

Good Clinical Practice in de diagnose en behandeling van ADHD bij volwassenen met verslaving

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.