Meeuwen

Meeuwen

Hoofdthemas

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan. Ze vinden de mens overigens best wel een handige buur, wat bij bewoners en toeristen soms tot ergernis en overlast leidt. Anderzijds kunnen de mensen de wervelende luchtacrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze brengen de natuur binnen in uw achtertuin. 

De volgende website geeft handige tips om het samenleven met meeuwen aangenamer te maken en om overlast te vermijden.

www.meeuwenindestad.be

Een beroep doen op het meeuwenteam (van 15 maart tot 15 augustus)

Stad Oostende gaat voluit voor een vooruitstrevend meeuwenbeleid. Een meeuweninterventieteam zorgt voor een aanpak op maat in overlastgevoelige zones en doet dat steeds met diervriendelijke tussenkomsten. Verder zal het team sterk inzetten op sensibilisering.

Is er toch een interventie ter plaatse nodig zoals het wegnemen van een nest of het vervangen van een legsel? Dan kan je via onderstaande knop een aanvraag indienen (vanaf 15 maart tot 15 augustus). Let op, eens er kuikens aanwezig zijn in het nest vallen deze onder de wetgeving van beschermde diersoort.

Aanvraag interventie meeuwen  (vanaf 15 maart 2024)


Vuilnis

Sommige meeuwen specialiseerden zich in het openpikken van vuilniszakken om hun kost bijeen te sprokkelen. Dit is een gekend probleem in kuststeden over de hele wereld. Om dit tegen te gaan, is het belangrijk om de toegang tot het afval zoveel mogelijk te beperken. De stad beperkt zo veel mogelijk de tijd tussen het buitenzetten en het ophalen van de vuilniszakken. Ook jij kan dit mee bewaken door de zak zeker niet te vroeg buiten te zetten.


Wat kan je zelf doen?

  • Gebruik een afvalkorf/vuilbak/recipiënt om de afvalzak in te deponeren. Het gebruik van een afvalkorf/vuilbak/recipiënt is vrijblijvend, maar is een must in de door meeuwen geteisterde straten.Via onderstaande link kan je er bij Stad Oostende een aanschaffen voor de prijs van 5 euro.        

Afvalbak - Aanvraag (plastic afvalbak tegen de meeuwen)

Verdere informatie: bij de directie Openbaar Domein, 059 80 55 00 of via openbaardomein@oostende.be.

  • Gebruik de haakjes te gebruiken die her en der voorzien zijn aan palen op het trottoir. Meeuwen zijn immers niet in staat om al vliegend te pikken aan de zak.
  • Probeer organisch afval in de huisvuilzak te beperken en zoveel mogelijk te composteren. Lees meer op www.oostende.be/compost waar dat kan in Oostende.
  • Maak ook gebruik van de afvalstraten. Zo is de toegang tot het afval volledig afgesloten. Op www.oostende.be/afvalstraten krijgt u het volledige overzicht waar je terecht kan.

Meeuwennesten

Inspecteer regelmatig jouw dak en verwijder (als dit mogelijk is) potentieel nestmateriaal zoals takken, bladeren en mos. Meeuwen die vorig jaar op een dak hebben gebroed, komen meestal terug en zeker als er nog nestmateriaal voorhanden is.                      

De eileg begint pas in de laatste week van april, maar vanaf februari zoeken ze reeds een geschikte nestplaats. Als er veel verstoring is, zullen de meeuwen een andere locatie zoeken. Je kan ook een net spannen in die zones waar meeuwen meestal broeden. Die zone bevindt zich achter de opstaande rand van het plat dak, achter airco’s of verluchtingkokers, liftkokers, ... Bij hellende daken broeden ze vaak tussen de schouw en het hellend dak.

Voor specifieke vragen over meeuwen (niet over interventie) kun je contact opnemen met het meeuwenteam (Vogelopvangcentrum Oostende) - 059 80 67 66.


Meeuwenweringsnet

Sinds februari 2014 is er een subsidie voor het plaatsen van een meeuwenweringsnet.

Meeuwenweringsnet - aanvraag subsidie

Of contacteer de dienst Milieu via 059 25 85 19 of milieu@oostende.be 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.