Meeuwen

Hoofdthemas

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan. Ze vinden de mens overigens best wel een handige buur, wat bij bewoners en toeristen soms tot ergernis en overlast leidt. Anderzijds kunnen de mensen de wervelende luchtacrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze brengen de natuur binnen in uw achtertuin.


De volgende website geeft handige tips om het samenleven met meeuwen aangenamer te maken en om overlast te vermijden.

www.meeuwenindestad.be


Wat kan je zelf doen?

Inspecteer regelmatig uw dak en verwijder (indien mogelijk) oud of reeds nieuw nestmateriaal. Meeuwen die vorig jaar op een dak hebben gebroed, komen meestal terug en zeker als er nog nestmateriaal voorhanden is.

De eileg begint pas in de laatste week van april, maar vanaf nu zoeken ze reeds een geschikte nestplaats. Als er veel verstoring is, zullen de meeuwen een andere locatie zoeken. Je kan ook een net spannen in die zones waar meeuwen meestal broeden. Die zone bevindt zich achter de opstaande rand van het plat dak, achter airco’s of verluchtingkokers, liftkokers, edm. Bij hellende daken broeden ze vaak tussen de schouw en het hellend dak.


Nest verwijderen* (tot 15 juli)

Merk je toch een nest op en je wilt het laten verwijderen? Dan kan je online de brandweer contacteren. Zij zullen het nest wegnemen. Bellen hoeft niet, want dit jaar is er geen 'meeuwentelefoon' meer.

* Opgelet, dit kan slechts tot 15 juli (enkel tijdens het meeuwenbroedseizoen) 

Maak een afspraak met de brandweer


Meeuwenweringsnet

Sinds februari 2014 is er een subsidie voor het plaatsen van een meeuwenweringsnet.

Meeuwenweringsnet - aanvraag subsidie

of maak een afspraak m.b.t. een meeuwenweringsnet


Afvalbak

In de strijd tegen de (meeuwen)overlast werkte het Stadsbestuur een regeling uit met afvalintercommunale IVOO en ophaler SITA over het gebruik van een afvalkorf/vuilbak/recipiënt om de afvalzak in te deponeren.

Het gebruik van een afvalkorf/vuilbak/recipiënt is vrijblijvend, maar is een must in de door meeuwen geteisterde straten.

Afvalbak - Aanvraag (plastieken afvalbak tegen de meeuwen)


Voor specifieke vragen over de meeuwenproblematiek (niet over interventie) kun je contact opnemen met de dienst Leefmilieu van de Stad. (milieu@oostende.be of 059 25 85 15).

Voor meer info en tips om meeuwenoverlast in te perken kun je terecht de site van Zone 1 of bel 050 68 19 65.