Meeuwen

Meeuwen

Hoofdthemas

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan. Ze vinden de mens overigens best wel een handige buur, wat bij bewoners en toeristen soms tot ergernis en overlast leidt. Anderzijds kunnen de mensen de wervelende luchtacrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze brengen de natuur binnen in uw achtertuin.


De volgende website geeft handige tips om het samenleven met meeuwen aangenamer te maken en om overlast te vermijden.

www.meeuwenindestad.be


Wat kan je zelf doen?

Inspecteer regelmatig jouw dak en verwijder (als dit mogelijk is) potentieel nestmateriaal zoals takken, bladeren en mos. Meeuwen die vorig jaar op een dak hebben gebroed, komen meestal terug en zeker als er nog nestmateriaal voorhanden is.

De eileg begint pas in de laatste week van april, maar vanaf nu zoeken ze reeds een geschikte nestplaats. Als er veel verstoring is, zullen de meeuwen een andere locatie zoeken. Je kan ook een net spannen in die zones waar meeuwen meestal broeden. Die zone bevindt zich achter de opstaande rand van het plat dak, achter airco’s of verluchtingkokers, liftkokers, ... Bij hellende daken broeden ze vaak tussen de schouw en het hellend dak.

Voor specifieke vragen over meeuwen (niet over interventie) kun je contact opnemen met het meeuwenteam (Vogelopvangcentrum Oostende) - 059 80 67 66.


Een beroep doen op het meeuwenteam* (tot 15 augustus)

Stad Oostende gaat voluit voor een vooruitstrevend meeuwenbeleid. Een meeuweninterventieteam zorgt voor een aanpak op maat in overlastgevoelige zones en doet dat steeds met diervriendelijke tussenkomsten. Verder zal het team sterk inzetten op sensibilisering. 

Is er toch een interventie ter plaatse nodig zoals het wegnemen van een nest of het vervangen van een legsel? Dan kan je via onderstaande knop een aanvraag indienen. 

* Opgelet, dit kan slechts tot 15 augustus (enkel tijdens het meeuwenbroedseizoen) 

Aanvraag interventie meeuwen


Afvalbak

In de strijd tegen de (meeuwen)overlast werkte het Stadsbestuur een regeling uit met afvalintercommunale IVOO en ophaler SITA over het gebruik van een afvalkorf/vuilbak/recipiënt om de afvalzak in te deponeren.

Het gebruik van een afvalkorf/vuilbak/recipiënt is vrijblijvend, maar is een must in de door meeuwen geteisterde straten.

Afvalbak - Aanvraag (plastic afvalbak tegen de meeuwen)


Meeuwenweringsnet

Sinds februari 2014 is er een subsidie voor het plaatsen van een meeuwenweringsnet.

Meeuwenweringsnet - aanvraag subsidie

Of contacteer de dienst Milieu via 059 25 85 16 of milieu@oostende.be