Meeuwenteam behandelt meer dan 300 meldingen

Stad Oostende en Vogelopvangcentrum Oostende blikken terug op een geslaagd eerste seizoen van het meeuwenteam. Dit tweekoppig team volgde in zijn eerste jaar al meer dan 300 oproepen op. De aanpak wordt in de toekomst verder geoptimaliseerd.

Stad Oostende zorgde dit jaar voor een primeur aan de kust met het 'Meeuwenteam'. Een tweekoppig team onder de vleugels van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) volgde in zijn eerste jaar al meer dan 300 oproepen op. Met de nodige voorzorgen omwille van corona, ging het meeuwenteam toch 151 keer op locatie in Oostende voor een gepaste interventie of advies op maat. Het eerste jaar was onmiddellijk een voltreffer dankzij het nauwe contact met de mensen en de snelle opvolging.

Assistentie brandweer

In 2019 kwamen meldingen van meeuwenoverlast nog binnen bij de brandweer. Dat waren er toen 265. Het meeuwenteam kreeg deze zomer dus meer meldingen binnen dan de brandweer vorig jaar. Het blijft wel de bedoeling dat de brandweer het meeuwenteam assisteert bij moeilijk toegankelijke locaties of nesten op hellende daken. Door de coronamaatregelen was dat deze zomer niet mogelijk. Daarom trof men dit jaar bijna 100 nesten minder aan. Als de coronasituatie verbetert, zal de brandweer volgende zomer wel bijstand kunnen verlenen aan het meeuwenteam.

Oorzaak aanpakken

Van de 165 aangetroffen nesten werden er door het team slechts 7 verwijderd. Van de 275 eieren die in de nesten zijn aangetroffen, werden er wel 215 weggenomen en vervangen door nep-eieren. Het team trof uiteindelijk 90 meeuwenkuikens aan op de daken. In vergelijking met vorig jaar werden 440 nepeieren minder gelegd. Dat komt omdat de brandweer vroeger de eieren overal wegnam. In heel wat gevallen is deze interventie niet nodig en moet er gekeken worden naar de onmiddellijke oorzaak van het probleem.

Op het dak van het gebouw van de zeevaartpolitie werden vorig jaar 39 eieren weggenomen. Het meeuwenteam pakte de basis van het overlastprobleem aan, namelijk de verstopte dakgoten. Daardoor konden de nesten blijven zonder verder iemand te storen.

Communicatie is de sleutel

De bedoeling van het meeuwenteam is niet om zomaar overal proactief nesten te verwijderen. Het is in de eerste plaats de bedoeling om bewoners na hun melding bij een huisbezoek te informeren, te sensibiliseren en advies te geven. Een aanpak op maat dus. Uit gesprekken met de melders, blijkt vaak dat het probleem niet zozeer de 'broedende meeuw' zelf is, maar eerder de ongemakken die het broeden met zich meebrengt. Dikwijls volstaat het dan om daar een oplossing voor aan te reiken. Het team informeert je over de mogelijkheden om dakgootverstopping tegen te gaan, zoals het plaatsen van een boldraadrooster of specifieke preventieve middelen om een broedplaats ontoegankelijk te maken.

Naar volgend broedseizoen wil Stad Oostende deze aanpak verder optimaliseren. Het is de bedoeling dat mensen die overlast hebben gemeld, nu ook zelf met de tips van het meeuwenteam aan de slag gaan. We zullen op geregelde tijdstippen blijven communiceren over hoe je als inwoner met eventuele overlast kan omgaan.

Meer info

Gepubliceerd op maandag 23 november 2020 13.58 u.