Melden van discriminatie

Wat is discriminatie?

Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een bepaald kenmerk ongelijk behandeld wordt, zonder dat hiervoor een rechtvaardiging kan gegeven worden. In de wetgeving staan 18 gronden van discriminatie: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming. Discriminatie kan direct of indirect zijn. Een voorbeeld van directe discriminatie: een huisbaas weigert te verhuren aan holebi’s. Bij indirecte discriminatie word je benadeeld door een maatregel die neutraal lijkt maar dat niet is. Een voorbeeld: een bedrijf eist dat alle sollicitanten Nederlands als moedertaal hebben. Door deze vereiste worden mensen met een andere moedertaal uitgesloten.

Heb je iets te melden rond discriminatie bij de stadsdiensten? Meld het hier

Heb je iets te melden over discriminatie breder in Oostende (private sector, horeca,…)? Dan kan je terecht bij Unia.

Wat kan je verwachten van Unia (voorheen het meldpunt discriminatie)?

Het meldpunt behandelt alle vragen en meldingen die betrekking hebben op de hierboven opgesomde discriminatiegronden.

  • We luisteren naar jou, in alle vertrouwen
  • We noteren je melding en houden ze bij
  • We zoeken naar een oplossing , altijd in overleg met de melder
  • We volgen je zaak op tot ze is afgehandeld
  • We nemen initiatieven om discriminatie te voorkomen

Waar vind je Unia Oostende?

Vindictivelaan 1 - 8400 Oostende

0800 12 800
oostende@unia.be
www.unia.be

Bent u het slachtoffer van discriminatie op grond van geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheidstoestand of handicap, leeftijd, of etnische origine, dan kunt u voor een klacht terecht bij een lokaal contactpunt discriminatie.

Meldingen kunnen gedaan worden bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum en Federaal Migratiecentrum. Dit kan via het contactformulier op de website, op het gratis nummer 0800 12 800, of in één van de lokale contactpunten.

Het centrum

  • volgt de klacht op
  • geeft u informatie
  • biedt u bijstand
  • verwijst u door naar andere diensten
  • bemiddelt

Als het noodzakelijk is, worden er samen met u gerechtelijke stappen ondernomen.

Iedere melding wordt behandeld door een eerstelijnsdienst. Vervolgens krijgt een specialist ter zake het dossier voor verdere behandeling en opvolging.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.