Wat?

Bij het Meldpunt senioren in nood kunt u terecht als u een ernstige noodsituatie omtrent een senior wil melden. Dat kan hier digitaal:

Senioren in nood - melding

Het gaat hierbij om noodsituaties van:

 • onveiligheid
 • vereenzaming en isolement
 • ouderenmis(be)handeling

Enkele voorbeelden:

 • persoonlijke verwaarlozing, bv: onvoldoende zelfzorg, ondervoeding, gebrekkige hygiëne, isolement …
 • verwaarlozing van de woning: verzamelwoede, onaangepaste woning, brandgevaar, vervuiling …

Andere ernstige incidenten met een medische oorzaak (dementie, algemene verwardheid, psychiatrische problematiek).

Wat doen we?

 • Bij een melding gaat een maatschappelijk werker bij de senior zelf op huisbezoek om de noodvraag te verduidelijken.
 • We bemiddelen eventueel tussen de betrokken partijen.
 • We pakken de situatie aan: 
  • samenwerking met artsen bij een ernstige gezondheidssituatie
  • schoonmaakinterventie bij sterk vervuilde situaties
  • poetshulp of gezinszorg voor de betrokken doelgroep, waarbij in sommige situaties de kosten tijdelijk ten laste kunnen genomen worden

Voor wie?

Iedereen kan een melding doen: familie, buren, kennissen en andere mantelzorgers.

Maar ook professionele hulpverleners zoals de wijkagent, de huisdokter, de thuisverpleging, de dienst maatschappelijk werk mutualiteit …

Enkele afspraken:

 • De senior woont in Oostende.
 • De senior heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt.
 • Het betreft een noodsituatie.

Hoe melden?

De melding kan meteen digitaal:

Senioren in nood - melding

Per brief kan ook aan het Meldpunt senioren in nood, Edith Cavellstraat 15, 8400 Oostende.

Of aan het onthaal in de Edith Cavellstraat 15. Hier worden alle gegevens genoteerd opdat er later kan worden teruggebeld.

T  059 59 13 50 / 0800 1 8400

Enkel op afspraak

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.