Metaaldetectie

Wens je op het Openbaar Domein van de stad Oostende met je metaaldetector op pad te gaan, neem contact op met de dienst Vergunningen via onderstaand webformulier.