Meldpunt Milieuhinder

Hoofdthemas

Klachten over Milieu(hinder)

Ken jij het meldpunt Milieuhinder?

Klachten over milieu(hinder)? Dan kun je terecht bij het meldpunt Milieuhinder.

Waar kun je terecht (tijdens de kantoortijden)?

  • de dienst Stedenbouw, Milieu en Ruimtelijke Planning, T 059 25 85 19 of via milieu@oostende.be
  • dienst Milieuhandhaving van de politiezone Oostende

Voor dringende milieuproblemen, nachtlawaai en andere problemen buiten de kantoortijden kun je terecht bij de Lokale Politie op het nummer 101.