Meldpunt Milieuhinder

Hoofdthemas

Bij het meldpunt milieuhinder kan je terecht voor alle klachten over het milieu en milieuhinder.

Voor klachten over geluidsoverlast, geurhinder en andere milieuovertredingen kan je terecht bij de dienst Milieuhandhaving van de politiezone Oostende:

Voor andere klachten over het milieu kan je terecht bij de Omgevingsbeleid: team milieu, natuur, dieren, T 059 25 85 19 of via milieu@oostende.be