Mobiel Crisisteam

Hoofdthemas

Het Mobiel Crisisteam Oostende - Veurne biedt kortdurende, intensieve crisisbegeleiding aan huis, bij volwassenen (18+) met een acute psychiatrische of psychische problematiek. Het doel van de crisisbegeleiding in de thuiscontext is het proberen stabiliseren van de crisissituatie en zo een ziekenhuisopname voorkomen/verkorten en vermijden van herval.

Info voor de cliënt

Heb je het gevoel dat je je in een crisissituatie bevindt en heb je dringend nood aan psychische ondersteuning? Bespreek dit met een professioneel hulpverlener die op de hoogte is van jouw situatie. Dat kan een huisarts zijn, een psychiater of een psycholoog. Zij kunnen samen met jou inschatten of een crisisbegeleiding het meest wenselijk is. We verwachten dat jouw professioneel hulpverlener telefonisch de aanmelding doet.

Indien het MCT de aanmelding ontvangt, wordt in team beslist of er een eerste huisbezoek wordt gepland. De begeleiding kan bestaan uit één crisisgesprek tot meerdere huisbezoeken, met een maximumduur van vier weken.

Info voor de hulpverlening

Wil je iemand aanmelden?

Een arts (huisarts, psychiater, spoedarts, etc.) of een psycholoog kan rechtstreeks aanmelden.

Andere professionele hulpverleners binnen de GGZ gaan het best in overleg met de behandelende arts voor een aanmelding. Een aanmelding gebeurt telefonisch.

Het Mobiel Crisisteam Oostende - Veurne is bereikbaar voor aanmeldingen en advies:

  • op weekdagen van 08.30 tot 17.00 uur;
  • in het weekend en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur;
  • op het nummer 059 65 05 90.

Aanmeldingscriteria

  • De persoon die je wil aanmelden is ouder dan 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar kunnen terecht bij WINGG. WINGG biedt gezondheidszorg voor kinderen, jongeren & hun context. Meer info op wingg.be
  • De persoon verblijft in de regio Oostende – Veurne: Oostende, Bredene, Middelkerke, Gistel, Oudenburg, Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Alveringem, Veurne of Diksmuide
  • Er is sprake van een verandering in het psychisch/psychiatrische beeld
  • Er is directe nood aan intensieve thuisbegeleiding
  • De cliënt is op de hoogte van contactname met het MCT en er is bereidheid in gesprek te gaan

Meer informatie vind je op de website www.netwerknowe.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.