Mobiliteitsplan

Elke dag opnieuw verplaatsen we ons. Van en naar het werk, van en naar de school of gewoon naar de markt en terug.... De één gaat met de fiets of te voet, de ander neemt de bus of kiest voor de auto. En soms wisselen we van vervoersmiddel, afhankelijk van het weer en andere omstandigheden. Ook tijdens het weekend en de vakanties staan uitstapjes gepland. We gaan met duizenden tegelijk de weg op.  Het mobiliteitsplan leidt alles in goede banen, want zonder plan loopt het verkeer in de soep.  Het huidig mobiliteitsplan werd in 2004 opgemaakt. Hoog tijd dus voor een update! Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van het Mobiliteitsplan Oostende werd op 22 juni 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsplan. Het nieuw mobiliteitsplan trad in werking 14 dagen na deze bekendmaking, op 7 juli 2017 dus!

Duurzaamheid voorop!

Het Stadsbestuur is volop bezig aan een nieuw, duidelijk en eenvoudig mobiliteitsplan. Hier staan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid voorop. Oostende moet een verkeersleefbare stad zijn. Dit wil zeggen dat het leven in de stad zijn gang moet kunnen gaan zonder al te veel hinder die (druk) verkeer met zich meebrengt. Uit het mobiliteitsplan zullen concrete acties voortvloeien die in de volgende tien tot dertig jaar stap voor stap worden uitgevoerd.

Principes

De rode draad doorheen het mobiliteitsplan is het STOP-principe.

STOP staat voor:
Stappers of voetgangers
Trappers of fietsers
Openbaar vervoer
Personenwagens

Het STOP-principe gaat van de meest wenselijke manier om je te verplaatsen (te voet) naar de minst wenselijke (met de auto). Per groep van weggebruikers wordt gekeken welke concrete acties mogelijk zijn.

Een greep uit de acties

Voetgangers en fietsers zijn de meest kwetsbare weggebruikers en moeten zich in alle veiligheid en comfort kunnen verplaatsen in de stad. Om dit te verwezenlijken wordt de binnenstad autoluw gemaakt, worden voetpaden vernieuwd en pleinen heraangelegd (bijvoorbeeld het plein voor de Grote Post). Het fietsnetwerk wordt uitgebreid tot in alle wijken en er komen veilige oversteekplaatsen op drukke verkeersassen.

Het openbaar vervoer in Oostende krijgt een extra boost met de herinrichting van de stationsomgeving. De restauratie van de Stationshal is intussen gestart en zal garant staan voor een vlot en kwalitatief onthaal. Een goede afstemming tussen trein, tram en bus staat centraal. Daarnaast zullen we nog meer inzetten op een ruimer aanbod zowel overdag als ‘s nachts en tijdens evenementen. Ook de haltes worden aangepakt en comfortabeler gemaakt.

Voor de personenwagens is de verkeersveiligheid van de Van Iseghemlaan, de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg een aandachtspunt. De mogelijkheid voor een tweede ring en de verlaning van de A10 worden onderzocht. Ook het parkeren in Oostende ondergaat enkele veranderingen. Kort parkeren kan weldra bovengronds en er wordt geëxperimenteerd met sensoren. Wie langere perioden wil parkeren, wordt naar de ondergrondse parkings verwezen. Ook de tarieven worden correcter.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.