Mobiliteitspremie

De vroegere taxikaart bestaat niet meer. Die is vervangen door de mobiliteitspremie. Die premie bedraagt jaarlijks 75 euro en kan u helemaal vrij besteden. U kan dat geld gebruiken voor een taxi, u kan er iemand mee vergoeden die u brengt naar het ziekenhuis of naar een activiteit, …
Het is kortom een stimulans om toch de nodige verplaatsingen te kunnen maken.
Dus geen moeilijkheden meer met de taxikaart die u een jaar moet bijhouden!

Wat moet u nu doen?

Niets! Omdat u momenteel al een taxikaart hebt aangevraagd, bekijken wij automatisch uw recht op de mobiliteitspremie. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kijkt na of alle aanvragen van de taxikaart volledig zijn. Als dat zo is, wordt de premie van 75 euro gestort.

En volgend jaar?

Indien u een definitief attest hebt van de dokter dat u niet in staat bent om het openbaar vervoer te nemen moet u de aanvraag volgend jaar niet hernieuwen. Wij zullen u begin 2023 contacteren om na te zien of u nog steeds aan de andere voorwaarden voldoet. Binnen de 30 dagen hoort u dan van ons of u nog altijd recht hebt op de premie. Op het einde van het lopende kwartaal ontvangt u dan de 75 euro op uw bankrekening.

Vakantie?

Als u dit jaar op vakantie gaat kunt u opnieuw maximaal 75 euro ontvangen. Lees er alles over in het nieuwe reglement.