Mobiliteits- en ondersteuningspremie

Deze premies vervangen de oude taxikaarten, de premie voor tegemoetkoming vakantievervoer én de sociaal pedagogische toelage.

Stad Oostende zet in op het welzijn van alle Oostendenaars en bouwt elke dag aan een stad waarin elk individu maximale kansen krijgt om deel te nemen aan de samenleving. De premies richten zich naar personen met een beperking en een laag inkomen.

Mobiliteitspremie

Het luik ‘mobiliteit’ vervangt de oude premies voor individueel vervoer en vervoer vakantieverblijf.

Er is een forfaitair bedrag voorzien van 81,56 euro om mensen met een beperking te ondersteunen bij hun individueel vervoer. Wie op meerdaagse uitstap of vakantie buiten Oostende gaat, kan een premie van 81,56 euro aanvragen voor elke type reis of vervoersmiddel. We verlagen de drempels en zorgen voor meer inclusie. Dat stoelt op onze visie waarin we mensen met een beperking volop willen laten deelnemen aan de samenleving. 

De premies kunnen maximaal 1x per 12 maanden uitgekeerd worden. Via onderstaande formulieren kunnen de premies aangevraagd worden.

Ondersteuningspremie

Het luik ‘ondersteuning’ vervangt de sociaal-pedagogische toelage van weleer. 

Met deze premie willen we gezinnen die het financieel moeilijk hebben en die zorgen voor een kind met een beperking ondersteunen. De premie bedraagt maximaal 81,56 euro per jaar.

Digitale aanvraag:

Mobiliteitspremie - digitale aanvraag

Ondersteuningspremie - digitale aanvraag

Reglement:

Download het reglement121,3 Kb(pdf)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.