Hoe verloopt de mobiliteit?

De mobiliteit van de werf wordt geregeld op een manier dat dit de minste hinder teweeg brengt voor de buurt. Dit gebeurt voor werven met een grote impact op de verkeersstromen in samenspraak met de politie.

In de buurt van scholen is het Charter Werftransport van kracht. Stad Oostende ijvert voor een veilige schoolomgeving zodat kinderen zonder zorgen naar school kunnen blijven gaan. Daarom werkt de Stad samen met de Bouwunie, de Vlaamse Confederatie Bouw en FEMA om – tijdens private en publieke bouwwerken – te zorgen voor een maximaal bereikbare, leefbare en vooral veilige schoolomgeving. Hiervoor ondertekende het Stadsbestuur het Charter Werftransport. Concreet betekent dit dat een half uur voor het rinkelen van de schoolbel en een half uur na de laatste les zwaar verkeer uit de buurt van de schoolpoort moet worden gemeden.

Bijkomend mogen er vanaf 19 april 2021 in de omgeving van de scholen tijdens de spitsuren geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen rijden.

Lees er meer over op www.oostende.be/mobiliteit 

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.