Mondmasker dragen verplicht in Oostendse bebouwde kom

In het hele land wordt sinds kort weer een toename vastgesteld van het aantal covid-19 besmettingen. Om de situatie onder controle te houden, besliste Stad Oostende om voortaan mondmaskers te verplichten in de volledige bebouwde kom van Oostende.

In veel gemeenten wordt een toename van het aantal personen besmet met het coronavirus covid-19 vastgesteld. De door de Nationale Veiligheidsraad en lokale overheden, zoals de stad Oostende, opgelegde maatregelen worden niet door iedere burger nageleefd.

Om ervoor te zorgen dat het sociaal-economische leven kan blijven functioneren én om de verdere verspreiding van het coronavirus covid-19 tegen te gaan, besliste Stad Oostende vandaag om mondmaskers te verplichten voor alle verplaatsingen op het openbaar domein binnen de bebouwde komDit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Er zijn een aantal uitzonderingen. De verplichting om bij een verplaatsing een mondmasker te dragen geldt niet:

  • tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r)
  • tijdens verplaatsingen met de fiets of step met uitzondering van de dijk. Op de dijk is een mondmasker steeds verplicht ook met de fiets of step.
  • tijdens verplaatsingen op het strand om te gaan zwemmen in zee
  • tijdens de beoefening van een intensieve sportactiviteit (uitgezonderd wandelen).
    Let op! Wie sport op de dijk moet ook een mondmasker dragen.
  • tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen
  • tijdens het nuttigen van voedsel en drank
  • voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is

Belangrijk: op de Zeedijk moet je vanaf 12 jaar altijd een mondmasker dragen, ook als je neerzit. Enkel als je iets eet of drinkt, mag je het mondmasker tijdelijk afnemen. Ook voor fietsers, steppers, wie met een gocart rijdt … is een mondmasker verplicht op de dijk. Dat is een provinciale beslissing van de gouverneur die geldt voor de hele kust.

De opgelegde maatregelen zullen door de Lokale Politie nauwgezet worden gecontroleerd en gehandhaafd. Overtredingen zijn strafbaar.

De maatregelen worden van kracht vanaf zaterdag 25 juli 2020.

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden over het dragen van een mondmasker in Oostende

Gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020 16.30 u.