Monumenten en landschappen

Monumenten en landschappen

Hoofdthemas

Inventaris Onroerend Erfgoed

De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt je een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank, goed voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal.

Bezoek de website


Inventaris onroerend erfgoed Oostende: openbaar onderzoek

Van 1 april 2023 tot en met 31 mei 2023 loopt het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris onroerend erfgoed Oostende.

Bekijk hier de bekendmaking


Agentschap Onroerend Erfgoed

Het Agentschap onroerend erfgoed behandelt de beschermingsdossiers van monumenten, landschappen en dorpsgezichten.
Zo kan je er terecht voor de inzage van de beschermingsbesluiten, inlichtingen over de gevolgen van een eventuele bescherming, de procedure tot bescherming van een monument.

Je kan ook steeds terecht op hun website voor alle verdere informatie: http://www.onroerenderfgoed.be/nl/

Hier vindt u een overzicht van alle officieel beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten in Oostende, met vermelding van de datum van het besluit tot bescherming.

1.6. beschermde monumenten en landschappen.doc197 Kb(doc)

1.6. ontwerp van lijst.doc49,5 Kb(doc)


Erfgoedlening

Voor de restauratie, renovatie of herbestemming van je erfgoed kan je een erfgoedlening aanvragen.

De erfgoedlening heeft een lage intrestvoet en kan worden gebruikt voor werken aan beschermd onroerend erfgoed of aan gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Welke werken komen in aanmerking?

  • restauratie- of renovatiewerken;
  • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming;
  • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie;
  • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren.

Er zijn twee types erfgoedleningen:


Meer info:

Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen

Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels)

050 24 81 50

west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.