Medisch Pedagogisch Instituut 'De Vloedlijn' School voor buitengewoon kleuteronderwijs met permanent geopend internaat school voor Type Basisaanbod, Type 2, Type 3 en Type 9

Hoofdthemas

Maurits Sabbestraat 2

8400 Oostende

T 059 50 74 90

info@devloedlijn.be

directie: Ann Hindryckx

www.devloedlijn.be