Medisch Sociaal Opvang Centrum (MSOC)

Hoofdthemas

Het MSOC Oostende richt zich tot gebruikers van illegale drugs, evenals tot hun nabije omgeving (familieleden, vrienden.) Het is een ambulant centrum voor personen met een drugprobleem die het gevoel hebben dat ze nergens anders meer terechtkunnen voor hulp.

Het MSOC staat in voor de begeleiding, ondersteuning en behandeling van zijn cliënten op medisch, psychisch en sociaal vlak en beoogt hiermee een verbetering van hun algemene toestand. Er wordt dan ook gestreefd naar het terugdringen van de schadelijke gevolgen van het druggebruik en naar het verhogen van de levenskwaliteit van zowel de gebruikers als van hun omgeving. Ontwenning is hierbij geen voorafgaande voorwaarde, maar wel de uiteindelijke doelstelling. De werking van het MSOC bestaat uit drughulpverlening, instuif, ouderwerking en spuitenruil.

Meer info rond het drugbeleid van Stad Oostende