Mu.ZEE vzw zoekt bibliothecaris

Mu.ZEE vzw, hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst, toont, verzamelt, beheert, digitaliseert en bestudeert beeldende kunst van de 19de eeuw tot en met vandaag. Op dit ogenblik legt Mu.ZEE een werfreserve aan voor de functie van Bibliothecaris.

VOLTIJDSE BIBLIOTHECARIS – ONBEPAALDE DUUR - NIVEAU B

 

Je functie

De bibliothecaris zorgt in overleg met de coördinatoren en de algemeen directeur voor het beheer en de ontsluiting van de museumbibliotheek. Tot de taken behoren:

 • het dagelijks beheer van de bibliotheek en de museumdocumentatie 
 • supervisie over de catalografie 
 • de collectievorming van de bibliotheek en verdere uitbouw als kenniscentrum
 • bevorderen van de toegankelijkheid van de bibliotheek en digitale ontsluiting van de collectie. Hierbij zal ook de nodige aandacht besteed worden aan het zoeken naar een adequaat bibliotheeksysteem dat voldoet aan de hedendaagse eisen.
 • de dienstverlening van de bibliotheek en verzorging van de interne en externe contacten van de bibliotheek, inclusief de contacten met andere museumbibliotheken 
 • budgetopvolging van de bibliotheek: bestellingen plaatsen, abonnementen opvolgen, facturen
 • meedenken over de rol en de activiteiten van de bibliotheek binnen de context van de museumwerking en initiatieven nemen op dat vlak 
 • het archiveringsbeleid van het museum coördineren en optimaliseren
 • andere taken die met de functie te maken hebben zoals het bijwonen van vergaderingen, stuurgroepen, werkgroepen enz. 

Aanwervingsvoorwaarden

 • bachelordiploma 
 • minimum 2 jaar relevante ervaring in de bibliotheeksector, aantoonbaar in je CV 
 • een attest of diploma van een opleiding in de bibliotheek, informatie- en documentatiekunde
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • lichamelijk geschikt zijn voor de beoogde betrekking 

Je profiel 

Kennis en ervaring:

 • Grondige kennis van MS Office ( Word, Excel, Outlook) 
 • Goede kennis van het Nederlands en goede communicatieve vaardigheden 
 • Grote affiniteit met moderne en hedendaagse kunst 
 • Kennis van catalografie 
 • Kennis van bibliotheeksystemen en archiefsystemen 
 • Talenkennis: Nederlands, Frans, Engels

Andere competenties en vaardigheden

 • Digitale geletterdheid en zin voor initiatief 
 • Eigen werk kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken 
 • Taken zelfstandig en correct kunnen afwerken binnen vooropgestelde termijnen 
 • Functioneren binnen een klein team 
 • Creativiteit en dynamische houding en uitstraling 
 • Communicatief en klantvriendelijk zijn 
 • Zin voor nauwkeurigheid en stiptheid 
 • Verantwoordelijkheidszin en discretie
 • Collegialiteit en bereidheid tot samenwerken
 • Loyaliteit t.o.v. collega’s, werkgever en derden
 • Bereid zijn tot het volgen van vorming 


Wat biedt Mu.ZEE? Mu.ZEE vzw biedt een voltijdse tewerkstelling in een contract onbepaalde duur met een verloning op B-niveau, die minimaal beantwoordt aan de afspraken in het Paritair Comité van de socioculturele sector (PC 329.01). Het jaarlijks salaris (geïndexeerd) gaat van 29.529,37 euro tot 39856,12 euro (salarisschaal B1). Bij je aanwerving wordt op basis van tewerkstellingsattesten nagegaan hoeveel jaar relevante ervaring (en schaalanciënniteit bij overheden) je in eerdere gelijkaardige functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je brutosalaris.

Verder biedt Mu.ZEE vzw maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding woonwerkverkeer, terugbetaling fietsverkeer.

Hoe solliciteren?

Stuur een motivatiebrief, een uitgebreid CV en kopieën van uw diploma(’s) ten laatste op 17 november per e-mail naar: vacatures@muzee.be

Het selectieprogramma zal bestaan uit: 

 • selectie op motivatiebrief en curriculum vitae 
 • schriftelijke selectie en/of mondelinge selectie (december)
 • mogelijks assessment 

Mu.ZEE draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Je wordt geselecteerd op basis van competenties. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Gepubliceerd op dinsdag 15 oktober 2019 16.30 u.