Multibel

Hoofdthemas

Stad Oostende streeft naar een kwalitatieve stedenbouw en openbare ruimte. Om dit te bewerkstelligen is sinds 2015 de actie Multibel gestart. Panden waarvan vermoedelijk opsplitsing van gebouwen is gebeurd,  worden systematisch aan een onderzoek onderworpen inzake woningkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening.  De bevindingen op het terrein worden vervolgens voor verder gevolg aan de bevoegde diensten doorgespeeld. 

Maak een afspraak voor meer informatie of voor de bespreking van uw dossier.

Afspraak voor Multibel

De bewoner en de eigenaar van de huurwoning ontvangen na het onderzoek een brief. Daarin staat de uitslag van het onderzoek vermeld. Vervolgens krijgen beide partijen de kans om opmerkingen te geven. Stad Oostende staat hen te hoor. Uiteindelijk neemt de Burgemeester een beslissing. De woning kan ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Bovendien krijgt de eigenaar een brief met de vermelding van de gekende stedenbouwkundige toestand. Indien het aantal vastgestelde woonentiteiten niet overeenkomt met de vergunde toestand, dan zal hij/zij hiervoor de nodige maatregelen moeten nemen.  

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.