Multibel

Hoofdthemas

De Stad streeft een kwalitatieve stedenbouw en openbare ruimte na en is daarom in 2015 met de actie Multibel gestart.  Hierbij worden panden waarvan vermoedelijk opsplitsing van gebouwen is gebeurd, systematisch aan een volledig onderzoek onderworpen inzake woningkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening.  De bevindingen op het terrein worden vervolgens aan de bevoegde diensten doorgespeeld voor verder gevolg.  De algemene leiding van het Multibelproject berust bij Peter Jonckheere.

Maak hier een afspraak voor meer informatie of voor de bespreking van uw dossier.

Afspraak voor Multibel

Na het onderzoek ontvangen de bewoner en de eigenaar van de huurwoning een brief, waarin de uitslag van het onderzoek vermeld wordt. Vervolgens krijgt men de kans om zijn opmerkingen kenbaar te maken. De Stad luistert naar de argumenten van beide partijen.  Tenslotte neemt de Burgemeester een beslissing. De woning kan ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Daarnaast krijgt de eigenaar ook een brief met vermelding van de gekende stedenbouwkundige toestand. Indien het aantal vastgestelde woonentiteiten niet overeenkomt met de vergunde toestand zullen hiervoor de nodige maatregelen moeten genomen worden.