Muziek

Startleeftijd Muziek

Initiatie: voor 6 en 7-jarigen of in het eerste of tweede leerjaar van de basisschool ingeschreven zijn.
Kinderen: 8 jaar of reeds in het derde leerjaar van het basisonderwijs ingeschreven zijn.
Volwassenen: vanaf 15 jaar wordt men in de sectie "volwassenen" ingeschreven.

Voor de beginnende leerlingen Muziek tussen 12 en 15 jaar mag de directeur beslissen of ze onmiddellijk in de sectie 'volwassenen' opgenomen worden. Het onderscheid tussen 'kinderen/jongeren' en 'volwassenen' wordt enkel in de tweede graad Muziek gemaakt. Vanaf de derde graad volgt iedereen hetzelfde lessenpakket.

 

Aanbod

EERSTE GRAAD

KINDEREN: 2 LEERJAREN – 1 UUR/WEEK

1.1: Domeinoverschrijdende initiatie (Domino of DuO)
1.1 – 1.2: Muziekinitiatie (Mini)

TWEEDE GRAAD

KINDEREN: 4 LEERJAREN – 3 UUR/WEEK

2.1 – 2.3: Instrument Klassiek of JaPoRo* + MCV (Muziekspel) + Groepsmusiceren (Muziekspel) 2.4: Instrument Klassiek of JaPoRo* + MCV (Muziekspel) + Groepsmusiceren1

VOLWASSENEN EN JONGEREN +12: 3 LEERJAREN – 3 UUR/WEEK

2.1 – 2.3: Instrument Klassiek of JaPoRo + MCV (Muziekspel) + Groepsmusiceren (Muziekspel)

DERDE GRAAD

3 LEERJAREN – 3 UUR/WEEK

OPTIE: KLASSIEK

3.1 – 3.3: Instrument + Groepsmusiceren of Begeleidingspraktijk + MCV Klassiek (Muziekateljee) of Improvisatie2

OPTIE: JAPORO

3.1 – 3.3: Instrument + Groepsmusiceren + MCV JaPoRo (Muziekateljee)

OPTIE: MUZIEK SCHRIJVEN

3.1 – 3.3: Muziektheorie Klassiek of JaPoRo + MCV Klassiek of JaPoRo (Muziekateljee) + Instrument of Compositie

VIERDE GRAAD

3 LEERJAREN – 2 UUR/WEEK

STUDIERICHTING: VERTOLKEND MUZIKANT

OPTIE: KLASSIEK

4.1 – 4.3: Instrument + Groepsmusiceren of Muziekgeschiedenis (2 uur/week)

OPTIE: JAPORO

4.1 – 4.3: Instrument + Groepsmusiceren

STUDIERICHTING: CREËREND MUZIKANT

OPTIE: KLASSIEK

4.1 – 4.3: Instrument of Compositie3 + Muziektheorie Klassiek of Begeleidingspraktijk of Arrangeren of
Muziekgeschiedenis4 (2 uur/week) of Geluidsleer en opnametechnieken5

OPTIE: JAPORO

4.1 – 4.3: Instrument + Muziektheorie JaPoRo of Arrangeren of Geluidsleer en opnametechnieken

OPTIE: MUZIEKPRODUCTIE

4.1 – 4.3: Muziekproductie + Arrangeren of Geluidsleer en opnametechnieken

STUDIERICHTING: DIRIGENT

OPTIE: DIRIGENT INSTRUMENTALE MUZIEK

4.1 – 4.3: Directie instrumentale muziek of Analyse en begeleidingspraktijk6 + Arrangeren of
Muziektheorie

SPECIALISATIE

2 LEERJAREN – 2UUR/WEEK

Mogelijk in alle opties uit de vierde graad, vakken te bepalen in overleg met directie.

KORTLOPENDE STUDIERICHTING MUZIEKGESCHIEDENIS

3 LEERJAREN – 2UUR/WEEK

 

* JaPoRo = Jazz, Pop & Rock – Instrument mogelijk onder voorbehoud van profiel én capaciteit
1 Groepsmusiceren op instrument indien mogelijkheid om aan te sluiten bij bestaande ensembles, anders algemeen groepsmusiceren
2 Improvisatie enkel mogelijk in 3.3 en op basis van kandidatuur en vrije plaatsen. Niet mogelijk voor piano, gitaar en orgel
3 Indien beide geen ander vak nodig
4 Enkel in combinatie met Compositie
5 Enkel in combinatie met Compositie
6 Te verdelen over de 3 leerjaren

 

Keuzelijst instrumentenaanbod:
Accordeon - Klavecimbel - Orgel - Piano - Viool - Altviool - Cello - Contrabas - Gitaar - Hobo - Engelse Hoorn - Fagot - alle instrumenten van de Fluit-, de Klarinet- en de Saxofoonfamilie - Bugel - Cornet - Trompet - Hoorn - Bariton - Tuba - Bastuba - Slagwerk - Zang / Enkel in Jazz en Lichte Muziek (JaPoRo): Elektrische gitaar - Basgitaar