Wat moet ik nog doen van administratie na mijn verhuis?

Hoofdthemas

Verwittig je leveranciers van elektriciteit, gas, water en kabeldistributie

Het is belangrijk dat je de leveranciers van je elektriciteit, gas en water tijdig op de hoogte brengt je verhuis.

  • Neem tijdig contact op met je waterbedrijf en de leverancier(s) van gas en elektriciteit om de tellers af te sluiten of de meterstand op te nemen. Dat moet je zowel doen voor de woning die je verlaat als voor de nieuwe woning die je betrekt. Je verhuis is pas geregeld als je een eindafrekening hebt gekregen.
  • Laat ook je telefonie-, kabel- en/of internetabonnement naar je nieuwe adres overdragen.

Laat je post bezorgen op je nieuwe adres

Ga eens langs bij het postkantoor: via de verhuisdienst van bpost komt je postbezorging niet in de problemen. Bpost stuurt na je verhuis je geadresseerde brieven nog 4 maanden lang door naar je nieuwe adres en brengt je leveranciers op de hoogte van je adreswijziging.

Denk aan je verzekeringen

Vergeet niet je woningverzekering of brandverzekering tijdig te wijzigen of een nieuwe verzekering af te sluiten voor je nieuwe woning. Zet je verzekeringen echter niet te vroeg stop, zodat je zeker geen risico loopt op niet-verzekerde schade.

Verander het adres van je huisdier

Wanneer je verhuist moet je het adres van je kat of hond ook aanpassen. Als iemand je vermiste huisdier vindt, dan is het gemakkelijker hem terug te bezorgen. Het adres van je hond wijzig je op DogID, het adres van je kat wijzig je op CatID.

Pakjes laten leveren

Vergeet je afleveradres niet te wijzigen wanneer je online aankopen uitvoert. Heel wat websites slaan je oude adres op, dus het is belangrijk om telkens goed op te letten en je adres te wijzigen.

Automatische adreswijziging

Sommige instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van jouw verhuis. Zodra de gemeente jouw adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen zij het nieuwe adres via het Rijksregister. Het gaat om:

  • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,...
  • sociale zekerheidsinstellingen
  • kinderbijslagfonds
  • ziekenfonds of mutualiteit
  • arbeidsongevallenverzekeraars
  • kassen voor jaarlijkse vakantie
  • fondsen voor bestaanszekerheid
  • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.

Je hoeft jouw adreswijziging dus niet door te geven aan die instellingen, maar het staat je uiteraard vrij om toch het nieuwe adres te melden als je dat nodig vindt (bv. ziekte of ongeval vlak vóór de verhuis).

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.