Naam overledene op herinneringszuil

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Klik op de knop hieronder om een afspraak te maken voor meer informatie.

Informatie aanvragen

Herinneringsgalerij en -zuil

Stad Oostende biedt je een aantal mogelijkheden om overleden familieleden of vrienden permanent te eren. Dit kan het hele jaar door met een eenvoudig symbool als blijvende herinnering.

Opschrift herinneringsgalerij begraafplaats Stuiverstraat

Wie een dierbare heeft verloren, kan zijn/haar naam laten graveren in de herinneringsgalerij op de begraafplaats Stuiverstraat. Je kan de voornaam, naam, het geboorte- en overlijdensjaar laten graveren in een arduinen steen in deze herinneringsgalerij. Je kan dit opschrift laten maken, ongeacht wanneer en waar de persoon geboren, begraven of gecremeerd werd. Het is dus ook mogelijk voor iemand die niet in Oostende geboren of begraven werd.

Op één arduinen steen kunnen zestig namen van overledenen gegraveerd worden. Van zodra er dertig namen werden aangevraagd, worden deze gegraveerd in de steen. Het tijdstip van het graveren is afhankelijk van het aantal aanvragen. Aangezien dit tot één jaar kan duren wordt de naam van de overledene al aangebracht op een voorlopige steen via een naamplaatje.

Naamplaatje herinneringszuilen op de begraafplaatsen Stene en Zandvoorde

Op de begraafplaatsen Stene en Zandvoorde is ook een herinneringszuil voorzien naast de strooiweide, waar men de naam kan laten aanbrengen van een dierbare. Je kan de voornaam, naam, het geboorte- en overlijdensjaar laten aanbrengen op de herinneringszuil via een naamplaatje.

De kostprijs

Zie: Retributie voor diensten en prestaties ter gelegenheid van begravingen

De aanvrager krijgt een factuur met betalingsverzoek.

Procedure

De aanvraag om de naam te plaatsen op de herinneringsgalerij of -zuil kan via de dienst Burgerzaken. Dit kan op afspraak of door het aanvraagformulier te bezorgen (per post of mail).

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.