Naam overledene op herinneringszuil

Hoofdthemas

Maak een afspraak

Informatievraag

Herinneringsgalerij en -zuil

Stad Oostende biedt je een aantal mogelijkheden om overleden familieleden of vrienden permanent te eren. Dit kan het hele jaar door met een eenvoudig symbool als blijvende herinnering.

Opschrift herinneringsgalerij begraafplaats Stuiverstraat

Wie een dierbare heeft verloren, kan zijn/haar naam laten graveren in de herinneringsgalerij op de begraafplaats Stuiverstraat. Je kan de voornaam, naam, het geboorte- en overlijdensjaar laten graveren in een arduinen steen in deze herinneringsgalerij. Je kan dit opschrift laten maken, ongeacht wanneer en waar de persoon geboren, begraven of gecremeerd werd. Het is dus ook mogelijk voor iemand die niet in Oostende geboren of begraven werd.

Op één arduinen steen kunnen zestig namen van overledenen gegraveerd worden. Van zodra er dertig namen werden aangevraagd, worden deze gegraveerd in de steen. Het tijdstip van het graveren is afhankelijk van het aantal aanvragen. Aangezien dit tot één jaar kan duren wordt de naam van de overledene al aangebracht op een voorlopige steen via een naamplaatje.

Naamplaatje herinneringszuilen op de begraafplaatsen Stene en Zandvoorde

Op de begraafplaatsen Stene en Zandvoorde is ook een herinneringszuil voorzien naast de strooiweide, waar men de naam kan laten aanbrengen van een dierbare. Je kan de voornaam, naam, het geboorte- en overlijdensjaar laten aanbrengen op de herinnerngszuil via een naamplaatje.

De kostprijs

De kostprijs voor het graveren van de naam in de arduinen steen in de herinneringsgalerij op de begraafplaats Stuiverstraat, inclusief het voorlopige naamplaatje: 147 euro.

De kostprijs voor het naamplaatje op de herinneringszuilen van de begraafplaatsen Stene en Zandvoorde:  58 euro.

De aanvrager krijgt een factuur met betalingsverzoek

Procedure

De aanvraag om de naam te plaatsen op de herinneringsgalerij of -zuil kan via de dienst Burgerzaken. Dit kan op afspraak of door het aanvraagformulier te bezorgen (per post of mail).